Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2022. április 26. (kedd) 11:00

Napirend

1. Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

2. A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. Vagyonhasznosítási ügyek – Az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet-tervezet)

4. Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről, valamint Keszthely Város Önkormányzata 2022. I. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről

5. Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata felülvizsgálata

6. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

7. A Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése a Keszthely, Balaton-part városfejlesztési komplex program keretében megvalósuló fejlesztéseket érintően

8. A „TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú és „Keszthely Zöld Város” című pályázat kivitelezőjének kiválasztására” kiírt közbeszerzési eljárás lezárása

9. MVM Optimum Zrt. kérelme

10. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

11. Önkormányzati bérlakás vételárának megállapítása II.

12. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, továbbá a Balaton-part városfejlesztési komplex program megvalósítása (zárt)

13. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt)

14. Egyedi lakásügyek (zárt)