Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2022. október 25. (kedd) 11:00

N a p i r e n d

1. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.)
önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati
rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. A 2023. évi helyiségbérleti díjak meghatározása

4. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi II. negyedévi belső ellenőrzési tervének
teljesítéséről és Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési munkaterve

5. A 2022/2023. évi téli hószolgálati- és síkosság-mentesítési operatív terv jóváhagyása

6. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei

7. Vagyonhasznosítási ügyek

8. A 2022. évi Közbeszerzési Terv 1. számú módosítása

9. Pénzügyi tájékoztatók

10. Egyedi lakásügyek (zárt)