Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2022. november 16. (szerda) 12:30

Napirend

1. Helyi Építési Szabályzat módosítása a Keszthely, Balatonpart városfejlesztési komplex program keretében megvalósuló fejlesztéseket érintően (rendelettervezet)

2. Keszthely, Bécsi kapu út – Hévízi út környezetében lévő terület helyi építési szabályzatának módosítása – partnerségi szakasz lezárása

3. Tájékoztató az energiaárak jelentős mértékű emelkedésének az önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatásairól, ezek csökkentése érdekében megtett és további szükséges intézkedésekről

4. A Keszthelyi Kórház kérelme

5. Önkormányzati intézmények alapító okirat módosítása

6. Rendeltetésváltozás iránti kérelem tárgyában benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt)

7. Egyedi lakásügyek (zárt)