Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2022. december 13. (kedd) 11:00

N a p i r e n d

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. Megállapodás helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására 2023. évre vonatkozóan

4. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei

5. Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2022. évi várható eredményéről

6. Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2022. évi várható eredményéről

7. Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi várható eredményéről

8. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei

9. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. I. félévi munkatervére

10. Vagyonhasznosítási ügyek

11. Önkormányzati bérlakások vételárának megállapítása

12. Pénzügyi tájékoztatók

13. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről (zárt)

14. Javaslat sportolói elismerések adományozására (zárt)

15. Egyedi lakásügyek (zárt)