Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2023. január 24. (kedd) 11:00

Napirend

1. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 44/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata (rendelettervezet)

2. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2022. IV. negyedévi belső ellenőrzési tervének
teljesítéséről

3. Vagyonhasznosítási ügyek

4. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása

5. Önkormányzati bérlakások vételárának megállapítása

6. Pénzügyi tájékoztatók