Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2023. március 28. (kedd) 11:00

Napirend

1. Az intézményi térítési díjak megállapításáról 7/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosítása (rendelettervezet)

2. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata (rendelettervezet)

3. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása (rendelettervezet)

4. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

5. Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (rendelettervezetek)

6. Keszthely Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet megalkotása
(rendelettervezet)

7. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

8. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

9. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. évi üzleti terve

10. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

11. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

12. Beszámoló a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

13. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása

14. Vagyonhasznosítási ügyek

15. Önkormányzati bérlakások vételárának megállapítása

16. Pénzügyi tájékoztatók

17. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei (zárt)

18. Egyedi lakásügyek (zárt)