Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2024. június 25. (kedd) 11:00

Napirend

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)
2. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása (rendelettervezetek)
3. Beszámoló a 2023. évi adózási tapasztalatokról
4. Vagyonhasznosítási ügyek
5. Helyiségbérleti szerződés meghosszabbítása
6. Zöld Busz Program támogatása
7. 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
8. Tájékoztatás külső bizottsági tag köztartozásmentes adózói bázisban történő felvételre vonatkozó kötelezettségének teljesítéséről
9. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi prémiumfeltételeinek értékelése
10. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
11. A Balatoni Múzeum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
12. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről (zárt)
13. Egyedi lakásügyek (zárt)
14. Egyéb ügyek (zárt)