Városstratégiai Bizottság ülés

2022. október 25. (kedd) 08:30

N a p i r e n d

1. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. A 2023. évi helyiségbérleti díjak meghatározása

4. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi II. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről és Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési munkaterve

5. A 2022/2023. évi téli hószolgálati- és síkosság-mentesítési operatív terv jóváhagyása

6. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása

7. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei

8. A Keszthely 0135/30, 0135/31 és 0135/32 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

9. Vagyonhasznosítási ügyek

10. Kültéri kézilabda pálya építése tárgyában hozott 321/2021. (XII.9.) számú képviselőtestületi határozat módosítása

11. A 2022. évi Közbeszerzési Terv 1. számú módosítása

12. Javaslat a Sörház utca átnevezésére

13. Zámor utca – Lóczy Lajos utca kereszteződésének biztonságosabbá tétele

14. Egyedi lakásügyek (zárt)