Városstratégiai Bizottság ülés

2022. november 22. (kedd) 08:30

Napirend

1. A helyi adókról szóló 42/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet)

4. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

5. A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (rendelettervezet)

6. Keszthely Város Esélyegyenlőségi Programjának (2019-2023) felülvizsgálata

7. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi III. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről

8. Tájékoztatás a Magyar Államtól tulajdonba vett ingatlanok hasznosításáról

9. Vagyonhasznosítási ügyek

10. Támogatási kérelem

11. Csatlakozás az Európai Bizottság elnökéhez címzett megkereső kezdeményezéshez

12. Támogatási kérelmek (bizottsági)

13. Keszthely, Vaszary Kolos utca Fodor utca Gagarin utca közötti, páros oldali szakaszán megállási tilalom elrendelése

14. Egyedi lakásügyek (zárt)