Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban

2015. november 30. (hétfő)
ÁROP

Sz2020
Pályázat száma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080
Kedvezményezett: KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt helyszín: 8360 Keszthely Fő tér 1.
Pályázat benyújtás dátuma: 2014.10.31.
Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2015.03.31.
Projekt befejezése: 2015.11.30.
Projekt rövid összefoglalója: A projekt célja a települési HEP-ek összehangolása a Keszthelyi Járás 30 településén és egy komplex együttműködés kialakítása az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal valamint gazdasági társaságokkal a feladatellátás hatékonyságának javítása érdekében. A projekt megvalósítását a HEP-ekben lefektetett célok elérésének térségi szükségessége indokolja. A programtervben a mélyszegénységben élők, a gyerekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők csoportjait kívánjuk megszólítani.
Megítélt támogatás: 33 996 158 Ft
Elfogadott projekt összköltség: 33 996 158 Ft
Támogatási intenzítás: 100%

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SIKEREK A KESZTHELYI JÁRÁSBAN

Sikeresen lezárult a keszthelyi önkormányzat területi esélyegyenlőséget segítő projektje, melynek megvalósítását csaknem 34 millió forint európai uniós támogatás tette lehetővé. A Keszthelyi járás területéről huszonnégy település, nyolc intézmény és nyolc civil szervezet csatlakozott a projektgazda önkormányzathoz.

A Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) elnevezésű projekt keretében átfogó felmérés, adatbázis, esélyteremtő programterv és járási intézkedési terv készült. Felzárkóztatási kerekasztal alakult és ülésezett a projekt végrehajtása során, a járás településeinek lakossága pedig egyeztető és tájékoztató fórumokon ismerhette meg a programot. A megvalósításban résztvevők érzékenyítő tréningen sajátíthatták el a szükséges speciális ismereteket, és több családi rendezvény is zajlott a járás településein a projekt keretében.

A munka során járási szinten sikerült összehangolni a helyi esélyegyenlőségi programokat és azok intézkedéseit, és megtörtént az egyeztetés az önkormányzat fejlesztési tervek, koncepciók célkitűzéseivel is. Kialakultak és megerősödtek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei az esélyegyenlőségi programok megvalósítását illetően. A járási szintű feladatok megoldására kerekasztal párbeszédfórumok jöttek létre.

A projekt fő célja egy eredményesebb, területi együttműködésre alapozó közigazgatási működés elérése, a járáson belüli feladatellátás hatékonyságának javítása volt. A fejlesztés eredményesen segíti Keszthely és a járás településeinek esélyegyenlőségi programjaiban vállalt feladatok végrehajtását, az együttműködésben részt vevő kistelepülések pedig jelentős szakmai támogatáshoz jutottak.

Letölthető dokumentumok:

Keszthelyi Járási szintű esélyteremtő programterv
záró sajtóközlemény
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi terve
szervezeti felelősségi rendszer
jogszabályi keretek összefoglalása