Képviselő-testület ülés

2022. július 28. (csütörtök) 10:00

Napirend

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztés: Manninger Jenő polgármester

2. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztés: Manninger Jenő polgármester

3. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

Előterjesztés: Raffai-Réz Ildikó bizottsági elnök

4. A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztés: Manninger Jenő polgármester

5 Helyiségbérleti ügyek

Előterjesztés: Manninger Jenő polgármester

6. Az V. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának ügye II.

Előterjesztés: Manninger Jenő polgármester

7. Pályázati ügyek

Előterjesztés: Manninger Jenő polgármester