Képviselő-testület ülés

2024. február 29. (csütörtök) 10:00

Napirend

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

3. Beszámoló a Fejér György Városi Könyvtár 2023. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

Interpelláció(k)

Egyéb ügyek

4. Keszthely Város Önkormányzata Idősügyi Koncepciójának (2024-2028) elfogadása

5. Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi összesített közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

6. A Keszthely 0144/6. és a 0144/7. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

7. Pályázati ügyek (zárt)

8. Egyedi lakásügyek (zárt)

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
58 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20240229_KT_nyilt_jkv
1,004 Kb pdf
Előterjesztés 00_Alpolgármester két ülés közti tájékoztató
163 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítő
93 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20240227_átruházott feljegyzés
574 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ_Kft_havi tájékoztató
103 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jogszabalytájékoztató
56 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról tájekoztató
137 Kb pdf
Előterjesztés 00_Polgármester_átruházott hatáskörben hozott döntései
195 Kb pdf
Előterjesztés 00_Polgármester két ülés közti tájékoztató
232 Kb pdf
Előterjesztés 00_PÜB_20240213_átruházott feljegyzés
490 Kb pdf
Előterjesztés 00_PÜB_20240227_átruházott feljegyzés
128 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20240227_átruházott feljegyzés
59 Kb pdf
Előterjesztés 01_2023. évi költségvetés módosítása rendelettervezet
2.87 Mb pdf
Előterjesztés 02_Intézményi térítési díj rendelet módosítása rendelettervezet
1.50 Mb pdf
Előterjesztés 03_Beszámoló a Fejér György Városi Könyvtár 2023. évi tevékenységéről
2.55 Mb pdf
Előterjesztés 04_Idősügyi koncepció 2024-2028
2.40 Mb pdf
Előterjesztés 05_Keszthely Város Önkormányzat 2024 évi összesített közbeszerzési terv 1 sz. módosítása
1.31 Mb pdf
Előterjesztés 06_Keszthely 0144-6 0144-7 hrsz-u ingatlanok belterületbe vonása
557 Kb pdf
Melléklet 06_kiegeszites Keszthely 0144-6 0144-7 hrsz-u ingatlanok belterületbe vonása
2.72 Mb pdf
Előterjesztés S1_Javaslat Alaptörvény módosításával egyetértő nyilatkozat kiadására
116 Kb pdf
Előterjesztés S2_Pályázati ügyek II.
122 Kb pdf
Határozat 031-2024 (II.29.) intézményi térítési díj rend. mód. kezdem
54 Kb pdf
Határozat 032-2024 (II.29.) Könyvtár 2023. évi tevékenységéről beszámoló
62 Kb pdf
Határozat 033-2024 (II.29.) Idősügyi Koncepció (2024-2028) elfogadása
624 Kb pdf
Határozat 034-2024 (II.29.) KVÖ 2024. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása
89 Kb pdf
Határozat 035-2024 (II.29.) Vaszary-Bercsényi-Deák F.u. útszakasz burkolatfelújítás közbesz.elj.kiírása
73 Kb pdf
Határozat 036-2024 (II.29.) Alaptörvény mód. egyetértő nyilatkozat meghozatalára jav._gyermekvédelem
70 Kb pdf
Határozat 037-2024 (II.29.) Csengey Dénes sétány zöldfelület rehab. projekthez forrás bizt.
58 Kb pdf
Határozat 038-2024 (II.29.) Ügyvédi megbízási szerződés kötése_Fitotron-System Kft. szerződésszegés_elj.képv. (zárt)
61 Kb pdf
Határozat 039-2024 (II.29.) Luka Bernadett lakásügye (zárt)_anonim.
91 Kb pdf