Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2022. augusztus 18. (csütörtök) 10:00

Napirend

1. Tájékoztatás polgármester és önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének teljesítéséről (bizottsági)

2. Jelentés polgármester és önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
teljesítéséről

3. Keszthely város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti
személyszállítási feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás

4. A „TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú és „Keszthely Zöld Város” című pályázat
kivitelezőjének kiválasztására” kiírt közbeszerzés 1. rész Helikon park vonatkozásában
lefolytatott jogorvoslati eljárást követő KDB határozat alapján hozott döntés

5. Önkormányzati bérlakás vételárának megállapítása

6. Vagyonhasznosítási ügyek