Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2024. február 27. (kedd) 11:00

Napirend

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. Beszámoló a Fejér György Városi Könyvtár 2023. évi tevékenységéről

4. Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi összesített közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

5. A Keszthely 0144/6. és a 0144/7. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

6. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár gyűjtőköri, valamint könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatának jóváhagyása

7. Pénzügyi tájékoztatók

8. Pályázati ügyek (zárt)

9. Egyedi lakásügyek (zárt)