Városstratégiai Bizottság ülés

2022. június 28. (kedd) 08:30

Napirend

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

2. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérléséről szóló 2/2005. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

4. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

5. Tájékoztató az önkormányzatot, intézményeit és gazdasági társaságait érintő nettó 2 millió forint feletti elnyert, folyamatban lévő, illetőleg az idei évben eddig lezárt pályázatok státuszáról és pénzügyi helyzetéről

6. Beszámoló a 2021. évi adózási tapasztalatokról

7. Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2022. I. félévében végzett tevékenységéről

8. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévi munkatervére

9. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2021. évi prémiumfeltételeinek értékelése és a 2022. évi prémiumfeltételek meghatározása

10. Vagyonhasznosítási ügyek

11. Keszthely város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás

12. Keszthely Város településrendezési eszközeinek átfogó felülvizsgálata

13. Egyedi kérelem elbírálása a környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.) önkormányzati rendelet 13.§ (4) bekezdése alapján III.

14. Támogatási kérelem (bizottsági)

15. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről (zárt)

16. Javaslat Bakonyi Károly-díj adományozására (zárt)