Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

Vezető:Jakabfi Lászlóintézményvezető
Cím:8360 Keszthely, Kisfaludy utca 2.
Mobil szám:+36 30/995-1588
Telefonszám:+36 83/814-565
Nyitvatartás:
Nyitvatartás megtekintése
NyitvatartásKeszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ
Hétfő08:00-12:00
KeddZárva
Szerda08:00-17:00
CsütörtökZárva
Péntek08:00-12:00
SzombatZárva
VasárnapZárva
Szerdán az ügyfélfogadás szünetel 12:00-13:00 óráig

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ feladatai

Szolgálat

Családsegítés

Keszthely közigazgatási területén élő személyek, családok számára végeznek családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatást.

Kapcsolatfelvétel:

 • Önkéntes: irodánkat bárki felkeresheti, aki úgy érzi, hogy saját életében olyan nehézségekkel küzd, amivel segítség nélkül nem tud megbirkózni.
 • Jelzést követően: környezetében és/vagy munkája során problémát tapasztaló személy jelezhet felénk, bármilyen módon, személyesen, telefonon vagy elérhető online felületünkön.

A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata alapszolgáltatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64. §-a alapján, melynek kertén belül segítséget nyújt a működési területén élő olyan családoknak, akik valamely szociális, mentálhigiénés problémával küzdenek, és/vagy krízis helyzet miatt segítséget igényelnek.

Fontos feladatunk a prevenció (a családoknak ilyen helyzethez vezető okok megszüntetése), a krízishelyzetek megfelelő kezelése.

Gyermekjóléti szolgáltatást nyújtunk a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40/a §-a szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó, gyermekjóléti alapellátásként.

Ez egy olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeivel szolgálja a gyerekek testi-lelki fejlődését, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermeki veszélyeztetettség megelőzését, illetve a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

Általános szolgáltatások:

 • információ nyújtás, általánosan vagy személyre szabottan
 • ügyintézésben segítségnyújtás
 • érdekképviselet
 • szociális segítő munka: szolgáltatásokkal, tanácsadással, segítő beszélgetéssekkel, családlátogatásokkal
 • szociális integrációs szolgáltatások
 • adományközvetítés

Minden szolgáltatás térítésmentes!

Adomány Központ

Az intézmény nem rendelkezik tárolóhellyel adományok raktározására, de adományozókkal kiépített kapcsolatai révén ruhaneműt, játékokat, használati tárgyakat juttat a rászorulók részére.

Szabadidős- és prevenciós foglalkozások

Intézményünk az iskolai szünidő idejére, igény szerint, szabadidős foglalkozásokat és délelőtti táborokat szervez Keszthely és Keszthely járás területén élő gyermekek számára.

Szünidei étkeztetés

Intézményünk dolgozói közreműködnek az iskolai szünetekben a szociális étkeztetés megszervezésében, lebonyolításában.

Központ

Esetmenedzserek

A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ Keszthely járás 30 településének teljes lakosságára kiterjedően látja el a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó, a gyermekek védelmére irányuló hatósági tevékenységekhez kapcsolódó esetmenedzselési feladatokat.

Keszthely Járás települései: Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, Keszthely, Ligetfalva, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentmárton, Zalavár

A gyermekek védelmére irányuló hatósági eljárások tekintetében az illetékes járási gyámhivatal a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereivel áll kapcsolatban, őket keresi meg, akik az eljárásba bevonják az intézményünk gyermekjóléti szolgálatát ill. a Keszthely járás településein működő család- és gyermekjóléti szolgálatait.

Az esetmenedzser egy olyan támogató személy, egy olyan szociális szakember, aki a fokozottan veszélyeztetett gyermekek és családjuk érdekében szervezi a különböző ellátásokat, a szociális segítő munkát.

Az esetkezelés során a család és az esetkezelésbe bevont szakemberek, szolgálatok, tevékenységet végigkíséri, együttműködésüket koordinálja, dokumentálja. Nyomon követi a beavatkozások eredményességét, szükség esetén korrekciós intézkedéseket kezdeményez a kitűzött cél eléréséhez.

Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása:

 • gyermekvédelmi intézkedést kezdeményez: a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő munkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít.

A Család és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe tartozik még Keszthely járás területén működő gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatása, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer járás szintű koordinációja is. Azaz a járás területén működő jelzőrendszerek munkájának figyelemmel kísérése, összehangolása, segítése, statisztikai és szakmai anyagok készítése, elemzése a jelzőrendszerek javítása érdekében.

Jelzőrendszeri tanácsadó:
Bódis István

Speciális szolgáltatások

A család- és gyermekjóléti központ fenntartója a járásszékhely önkormányzat, amely a járásszékhely településen működik, esetünkben Keszthely Város Önkormányzata.
A család- és gyermekjóléti központ egyrészt a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységeket lát el, másrészről speciális szolgáltatásokat nyújt, valamint a járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak szakmai munkáját támogatja.
A speciális szolgáltatások igénybevételéhez időpont egyeztetésre van szükség.

Speciális szolgáltatások:

 • Jogi tanácsadás: A tanácsadás során a feltett jogi jellegű kérdésekre kapnak választ ügyfeleink, továbbá hatósági beadványok, keresetlevelek, kérelmek írásában, iratok megszerkesztésében nyújt segítséget a jogi tanácsadó. Szerződések ügyvédi megszerkesztésére, illetve bíróság előtti jogi képviseletre a tanácsadás keretein belül nincs lehetőség.
 • Pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadás: Tanácsadóink lelki, életvezetési, családi, gyermeknevelési helyzetek megoldáshoz, iskolai beilleszkedéshez, kapcsolati együttműködésekhez nyújtanak segítséget.
 • Pár- és család konzultáció, pár- és családterápia: Célja, hogy a párkapcsolatok és a családi kapcsolatok egészséges és harmonikusabb működését támogassa, elősegítse.
 • Mediáció: A Család- és Gyermekjóléti Központ a speciális szolgáltatások keretében mediációs lehetőséget biztosít a központtal és szolgálattal együttműködésben álló családok kérésére problémáik kezelése, konfliktusaik rendezése érdekében.
 • Készenléti ügyelet: A nyitvatartási időn kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása érdekében a Család- és Gyermekjóléti Központ telefonos készenléti ügyeletet biztosít elsősorban súlyos krízisek esetére. A készenlétben lévő családsegítő és esetmenedzser munkatársak szükség esetén hasznos információt, szakszerű segítséget nyújtanak, vagy ilyen segítséget mozgósítanak.

Krízisügyelet telefonszáma: +36 30/995-1588

 • Kapcsolattartási ügyelet: A szolgáltatás során biztonságos, nyugodt körülmények között, semleges helyszínen, segítő szakemberek jelenlétében találkozási lehetőséget biztosítunk elsősorban hatósági, bírósági határozat alapján gyermekek és a külön élő szülő, nagyszülők és más hozzátartozók számára.
 • Utcai és lakótelepi szociális munka: Az utcai és lakótelepi szociális munka során segítjük a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekeket.
 • Kórházi szociális munka: Elsősorban az életvezetési és szociális veszélyeztetettségben élő, illetve egyéb okok miatt válsághelyzetben lévő kismamák, gyermekek és szüleik számára, valamint egyedül, hozzátartozó nélkül élő kórházi ellátásból kikerülő személyek számára nyújt vagy közvetít segítséget intézményünk, együttműködve a védőnőkkel, a kórház szakembereivel, a kórházi szociális munkással, a családsegítőkkel és esetmenedzserekkel.
 • Szociális diagnózis készítése: A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a járás területén elérhető szociális szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi, munkaerőpiaci, karitatív és egyéb szolgáltatások feltérképezése és a rájuk vonatkozó információk évenkénti aktualizálása a családok szükségleteihez igazodó szolgáltatások biztosítása érdekében.

Letölthető anyagok

Feltöltés
Tájékoztató "Jót jól tenni"
171 Kb pdf
Tájékoztató Kortárssegítő ismertető
208 Kb pdf
Koncepciók, tervek Keszthely Város Idősügyi Koncepciójának feladatterve 2024
205 Kb pdf
Koncepciók, tervek Keszthely Város Idősügyi Koncepciója 2024-2028
556 Kb pdf
Tájékoztató "Rád is szükség van"
218 Kb pdf
Közérdekű adat Tájékoztató a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi szakmai tevékenységről
1.33 Mb pdf
Közérdekű adat Tájékoztató a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi szakmai tevékenységről
1.47 Mb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadás
129 Kb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ létszám adatai
31 Kb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ elemi költségvetése (2021)
538 Kb pdf
Közérdekű adat 145-2021.(IV.29.) Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
1.45 Mb pdf
Közérdekű adat Központ statisztikai adatok (1696) Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ (2020)
860 Kb pdf
Közérdekű adat A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai 2020
1.07 Mb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ IHM rendelet szerinti adatszolgáltatás
252 Kb pdf
Közérdekű adat Központ statisztikai adatok (1696) Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ (2019)
653 Kb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
1.57 Mb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti ábra
148 Kb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (éves elszámolás)
234 Kb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ házirend
295 Kb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ éves költségvetési beszámolója (2019)
1.23 Mb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ elemi költségvetése (2020)
485 Kb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ adatkezelési szabályzat
777 Kb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ adatai
143 Kb pdf
Közérdekű adat Család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai 2019
503 Kb pdf
Közérdekű adat Központi Statisztikai Hivatal kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról 2019
143 Kb pdf
Közérdekű adat Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okirata
1.02 Mb pdf