Képviselő-testület ülés

2019. augusztus 14. (szerda) 16:00

Napirend

1. A városi strandok üzemeltetéséről, működéséről szóló 36/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Nagy Bálint alpolgármester

2. A KETÉH Kft. folyószámlahitel felvétele

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

3. Helyi közösségi közlekedés 2019. évi támogatásához pályázat benyújtása

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

4. A „Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen” című TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás I.

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester