Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2022. május 24. (kedd) 11:00

Napirend

1. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emlékmű állítás rendjéről szóló 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. A fásszárú növények védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (rendelettervezet)

3. Keszthely város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi járatokkal ellátandó
személyszállítási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megújítása

4. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenysége

5. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2021. évi tevékenysége

6. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenysége

7. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenysége

8. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenysége

9. Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről

10. Beszámoló a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi tevékenységéről

11. Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi tevékenységéről

12. Beszámoló a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány 2021. évi tevékenységéről

13. Beszámoló a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Támogató Szolgálata keszthelyi intézményének 2021. évi tevékenységéről

14. Tájékoztató a Magyar Református Egyház Zsinati Iroda által fenntartott Filemon Támogató Szolgálat 2021. évi tevékenységéről

15. Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 2021. évi tevékenységéről

16. Beszámoló Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 2021. évi tevékenységéről

17. Tájékoztató Keszthely Város Idősügyi Tanácsa 2021. évi tevékenységéről

18. Tájékoztató Keszthely Város Ifjúsági Kerekasztala 2021. évi tevékenységéről

19. Tájékoztató Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről

20. Keszthely-Fenékpuszta 99549 jelű és az M76 és 76 sz. főút között forgalomba helyezett új 99555 jelű kerékpárút üzemeltetési feladatainak ellátása

21. A Keszthely Hazavár EFOP-1.2-11-16-2017-00023 című projekt lakásfelújításra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása

22. A TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú és „Keszthely Zöld Város” című pályázat kivitelező kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás vitarendezési kérelem

23. Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatának és szakmai programjának jóváhagyása

24. Önkormányzati bérlakások vételárának megállapítása

25. A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen című TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 pályázat ügye (zárt)