Képviselő-testület ülés

2020. december 10. (csütörtök) 08:00

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
135 Kb pdf
Előterjesztés 01_előterjesztés
265 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_290_2020.(X.29.) határozat
61 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_Intézmények előirányzatmódosítási kérelme
407 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_Intézmények felújításai, beruházásai
112 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_Városüzemeltetési osztály kérelme
59 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_előzetes hatásvizsgálat és indokolás
73 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_rendelet
97 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_rendelet táblák
621 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_Önkormányzati és Igazgatási osztály kérelme
49 Kb pdf
Előterjesztés 02_Helyi adókról szóló rendelet módosítása (rendelettervezet)
281 Kb pdf
Előterjesztés 03_KPH köztisztviselői 2021. évi illetm.alapjáról rend.megalkot
244 Kb pdf
Előterjesztés 04_Vagyonhasznosítási ügyek
2.13 Mb pdf
Előterjesztés 05_Tájékoztató és beszámoló a KKKTT működéséről és II. f.évi tev-ről_társulási megállap.mód. jóváh
460 Kb pdf
Előterjesztés 06_HUSZ Kft. 2020. évi várható eredménye
435 Kb pdf
Előterjesztés 07_KETÉH Kft. 2020. évi várható eredménye
357 Kb pdf
Előterjesztés 08_előterjesztés
1.54 Mb pdf
Melléklet 08_melleklet_FB jkv
41 Kb pdf
Melléklet 08_melleklet_jegyzői felj.törv.ellenj.elmarad.
48 Kb pdf
Előterjesztés 09_TV Kft. 2020. évi várható eredménye
553 Kb pdf
Előterjesztés 10_Javaslat KT 2021. I. félévi munkatervére
559 Kb pdf
Előterjesztés 11_Drogellenes Stratégia 2021-2026 felülvizsg.
1.95 Mb pdf
Előterjesztés 12_Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése.
214 Kb pdf
Előterjesztés 13_TOP 1.2.1 Városi Strand eszközbeszerzés-közbeszerzés I
711 Kb pdf
Előterjesztés 14_Keszthely közig. területén közvilágítási lámpatestek karbantart. és üzemelt
728 Kb pdf
Előterjesztés 15_Sörház projekt KT hat. mód_vállalk.szerz.mód
252 Kb pdf
Előterjesztés 16_Közterületek reklámcélú hasznosítása
2.18 Mb pdf
Előterjesztés PÜB_Lakásvásárlási kérelem
1.92 Mb pdf
Melléklet PÜB_melleklet_Raffai-Réz Ildikó módosító javaslata
260 Kb pdf
Előterjesztés EEB_2021-2022. tanévre vonatk.ált.iskolai körzethatárok tervezetének vélem
1.56 Mb pdf
Határozat 341-2020 (XI.27.) Dr. Ifi Ferenc képviselő temetési költségeinek átvállalása
42 Kb pdf
Határozat 342-2020 (XII.4.) 311-2020. KT. hat módosítása
161 Kb pdf
Határozat 343-2020 (XII.10.) KPH köztisztv. 2021. évi illetményalap rend.megalkot.kezdem.
45 Kb pdf
Határozat 344-2020 (XII.10.) 1334-3 hrsz. telekalakítás_Ipartestület
59 Kb pdf
Határozat 345-2020 (XII.10.) 1206-24 hrsz. közterület értékesítése_Georgikon Lakásszövetkezet
61 Kb pdf
Határozat 346-2020 (XII.10.) Társulás 2020. évi táj. és 2020. II.f.évi beszámoló elfogadása
41 Kb pdf
Határozat 347-2020 (XII.10.) Társulási megállapodás mód. jóváhagyása
44 Kb pdf
Határozat 348-2020 (XII.10.) Balatongyörök Önk. Társuláshoz történő csatlakozásának elfogadása
50 Kb pdf
Határozat 349-2020 (XII.10.) HUSZ Kft. 2020. évi eredményéről táj.
34 Kb pdf
Határozat 350-2020 (XII.10.) KETÉH Kft. 2020. évi eredményéről táj.
33 Kb pdf
Határozat 351-2020 (XII.10.) VÜZ Kft. 2020. évi eredményéről táj.
35 Kb pdf
Határozat 352-2020 (XII.10.) TV Kft. 2020. évi eredményéről táj
33 Kb pdf
Határozat 353-2020 (XII.10.) KT 2021. I. félévi munkaterve
435 Kb pdf
Határozat 354-2020 (XII.10.) Drogellenes Stratégia felülvizsgálata
1.11 Mb pdf
Határozat 355-2020 (XII.10.) Rendőrkapitány kinevezésének támogatása
38 Kb pdf
Határozat 356-2020 (XII.10.) Városi Strand eszközbeszerzés_Zollen Kft. ajánlata érv.megállap.
62 Kb pdf
Határozat 357-2020 (XII.10.) Közvilágítás lámpatestek karbantart.közbesz._PLH Kft. ajánlat érv.megállap.
64 Kb pdf
Határozat 358-2020 (XII.10.) Sörház projekt vállalk.szerz.mód. pü-i forrás bizt.
69 Kb pdf
Határozat 359-2020 (XII.10.) MAHIR Cityposter Kft-vel reklámgazda szerz.megköt
57 Kb pdf
Határozat 360-2020 (XII.10.) Peres ügyekről táj. (zárt)
30 Kb pdf
Határozat 361-2020 (XII.10.) Horváth Attila lakásügye (zárt)
47 Kb pdf
Határozat 362-2020 (XII.10.) Pozsgai Tibor lakásügye (zárt)
70 Kb pdf
Határozat 363-2020 (XII.10.) 2021-2022. tanévi ált. isk. felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése
45 Kb pdf
Határozat 367-2020 (XII.10.) Herman Ottó u. 1.B. fsz.1. lakás értékesítése_Dr. Bodnár Attila
47 Kb pdf