Képviselő-testület ülés

2022. február 10. (csütörtök) 10:00

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
74 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20220210_KT_rk_nyilt_jkv.
913 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági javaslatokról készült összesítï
119 Kb pdf
Előterjesztés A_01_Jelentés önk.képv..vagyonnyilatkozattét.köt.telj.
492 Kb pdf
Előterjesztés 02_elïterjesztés
453 Kb pdf
Melléklet 02_melleklet_VÜZ osztály költségvetése
667 Kb pdf
Melléklet 02_melleklet_jegyzïi feljegyzés törv.ellenj.elmarad.
45 Kb pdf
Előterjesztés 03_Egyes önk. rendeletek felülvizsgálata
310 Kb pdf
Előterjesztés 04_HÉSZ mód_Bécsi kapu_71 út körforgalom
1.42 Mb pdf
Melléklet 04_melleklet_jegyzïi feljegyzés törv.ellenj.elmarad.
51 Kb pdf
Előterjesztés 05_2022. évi lakossági víz- és csatornaszolg.tám.
2.81 Mb pdf
Előterjesztés 07_Keszthely Hazavár 9 lakás közbesz.elj.kiírása
315 Kb pdf
Előterjesztés S1_Civilek a Helyi Közösségekért Egyesület helyiséghasználati ügye
569 Kb pdf
Határozat 026-2022 (II.10.) Képviselők vagyonnyilatkozat-tételi köt.telj.jelentés
58 Kb pdf
Határozat 027-2022 (II.10.) saját bev. és adósságot keletk.ügyl.eredő fiz.köt
144 Kb pdf
Határozat 028-2022 (II.10.) ESZI gépjárművek átadása VÜZ Kft. és Életfa Óvoda részére
69 Kb pdf
Határozat 029-2022 (II.10.) ESZI_Életfa Óvoda létszámkeretének mód.
72 Kb pdf
Határozat 030-2022 (II.10.) egyes önk.rendeletek felülvizsg. kezdem.
57 Kb pdf
Határozat 031-2022 (II.10.) Kiemelt fejl.területté nyilvánítás_Bécsi kapu_Hévízi út terület
574 Kb pdf
Határozat 032-2022 (II.10.) Bécsi kapu_Hévízi út csomópont HÉSZ mód.
85 Kb pdf
Határozat 033-2022 (II.10.) 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolg.tám.pály.
52 Kb pdf
Határozat 034-2022 (II.10.) Keszthely Hazavár közbeszerzési elj.kiírása_9 lakás
91 Kb pdf
Határozat 035-2022 (II.10.) Civilek a Helyi Közösségekért Egyesület helyiséghaszn.
116 Kb pdf