Képviselő-testület ülés

2021. január 28. (csütörtök) 08:00

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
104 Kb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
197 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. 2021.01. havi táj.
124 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jogszabálytájékoztató
130 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról táj.
755 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM két ülés közti táj.
188 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM átruházott döntések
250 Kb pdf
Előterjesztés 00_VÜZ Kft. negyedéves táj.
1.39 Mb pdf
Előterjesztés 01_Egészségügyi körzetek rend.mód
577 Kb pdf
Előterjesztés 02_Társulás 2020. évi m√ködésérïl táj.
144 Kb pdf
Előterjesztés 03_Tájékoztató a 2020. IV. n.évi belsï ellenïrzési terv telj.
1.82 Mb pdf
Előterjesztés 04_elïterjesztés
324 Kb pdf
Melléklet 04_1. sz. melléklet - változási vázrajz
454 Kb pdf
Melléklet 04_2. sz. melléklet - Szakértïi vélemény
91 Kb pdf
Melléklet 04_3. sz. melléklet - Szakértïi vélemény
89 Kb pdf
Melléklet 04_4. sz. melléklet - Határozat kivonat
67 Kb pdf
Melléklet 04_5. sz. melléklet - Tul. lap.
101 Kb pdf
Melléklet 04_6. sz. melléklet - HÉSZ kivonat
295 Kb pdf
Melléklet 04_7. sz. melléklet - Szakértïi vélemény
787 Kb pdf
Melléklet 04_8. sz. melléklet - Kivonat
58 Kb pdf
Melléklet 04_9. sz. melléklet - Vételi szándéknyilatkozat
201 Kb pdf
Melléklet 04_10. sz. melléklet - nyilatkozat
358 Kb pdf
Melléklet 04_11. sz. melléklet - jogszabály kivonat
538 Kb pdf
Előterjesztés 05_Kerékpárút fejl.pályázatok benyújt.forrás bizt
105 Kb pdf
Előterjesztés 06_Balaton-part vízparti ter. kiemelt fejl.területté nyilv
238 Kb pdf
Melléklet 06_melléklet_KÉVE véleménye
133 Kb pdf
Melléklet 06_melléklet_Környezetvédï Egyesület véleménye
74 Kb pdf
Melléklet 06_melléklet_jegyzïi feljegyz törvellenjelmarad
41 Kb pdf
Előterjesztés EEB_Bölcsïde nyári nyitvatartásának módosítása
342 Kb pdf
Előterjesztés EEB_Keszthelyi Életfa αvoda nyári nyitvatartási rendje
291 Kb pdf
Előterjesztés PÜB_elïterjesztés
294 Kb pdf
Melléklet PÜB_1. sz. melléklet - Jogszabálykivonatok
183 Kb pdf
Melléklet PÜB_A_2. sz. melléklet - Nyilatkozat - Városi Attila
72 Kb pdf
Melléklet PÜB_3. sz. melléklet - Szakértïi vélemény - Vaszary u. 18-A 3-9.-signed
1.71 Mb pdf
Melléklet PÜB_A_4. sz. melléklet - Nyilatkozat - Rákos Péterné
65 Kb pdf
Melléklet PÜB_5. sz. melléklet - Szakértïi vélemény - Rákóczi tér 14-A 4-14.-signed
1.73 Mb pdf
Melléklet PÜB_A_6. sz. melléklet - Nyilatkozat - Kiss Béláné
100 Kb pdf
Melléklet PÜB_7. sz. melléklet - Szakértïi vélemény - Vaszary u. 11-B 2-7.-signed
1.64 Mb pdf
Melléklet PÜB_A_8. sz. melléklet - Nyilatkozat - Tüttï Istvánné
59 Kb pdf
Melléklet PÜB_9. sz. melléklet - Szakértïi vélmeény - Vaszary u. 11-A 4-12-signed
1.76 Mb pdf
Határozat 001-2021 (I.20.) Illegális hulladéklerakó felszám.benyújt.pály.megvalósítása
54 Kb pdf
Határozat 002-2021 (I.20.) Zeg-i Szakképzési Centrum kérelme_VSZK beruházás tám.
48 Kb pdf
Határozat 003-2021 (I.20.) Munkáltatói lakásépítési alap összegének meghat
38 Kb pdf
Határozat 004-2021 (I.20.) TOP-2.1.3-16 Körny.véd.infrastruktúra fejl.pály.benyújt_Zámor csapadékvíz
48 Kb pdf
Határozat 005-2021 (I.20.) VSB körny.véd.alap felhaszn_illegális hulladék elszáll.
49 Kb pdf
Határozat 006-2021 (I.20.) TOP-2.1.3-16 Körny.véd.infrastruktúra fejl.pály.benyújt_Belváros csapadékvíz
54 Kb pdf
Határozat 007-2021 (I.28.) eü. alapell.körz. rend. mód. kezdem.
38 Kb pdf
Határozat 008-2021 (I.28.) Társulás 2020. évi táj. tud.vétele
36 Kb pdf
Határozat 009-2021 (I.28.) KVÖ 2020.IV.n.évi belsï ell.táj.jóváhagy
34 Kb pdf
Határozat 010-2021 (I.28.) Pál u. 24-26. (1970-1 és 1970-2 hrsz.) telekingatlanok értékesítése
45 Kb pdf
Határozat 011-2021 (I.28.) Szalasztó u. 20. (2052 hrsz.) ingatlan értékesítése
40 Kb pdf
Határozat 012-2021 (I.28.) 2805-35 hrsz-ú telekingatlan értékesítése_TETè-TOP Kft.
41 Kb pdf
Határozat 013-2021 (I.28.) kerékpárút fejl.pályázatok benyújt. forrás biztosítása
39 Kb pdf
Határozat 014-2021 (I.28.) Balaton-part vízparti területeinek kiemelt fejl.területté nyilv.
44 Kb pdf
Határozat 015-2021 (I.28.) KETÉH Kft. tisztségviselïinek (ügyvezetï_könyvvizsgáló_FB tag) megválasztása (zárt)_anonimizált
59 Kb pdf
Határozat 016-2021 (I.28.) VÜZ Kft. ügyvezetïi pályázatok érvényességének megállap. (zárt)_anonimizált
41 Kb pdf
Határozat 017-2021 (I.28.) Laczkó Mária VÜZ Kft. ügyvezetïi megbízása (zárt)_anonimizált
50 Kb pdf
Határozat 018-2021 (I.28.) Vadász Balázs Városfejl.Kft. ügyvezetïi megbízás megszüntetése (zárt)_anonimizált
40 Kb pdf
Határozat 019-2021 (I.28.) Tóth Enikï Városfejl.Kft. ügyvezetïi megbízása (zárt)_anonimizált
47 Kb pdf
Határozat 020-2021 (I.28.) Életfa αvoda nyári nyitvatartási rendje
63 Kb pdf
Határozat 021-2021 (I.28.) ESZI Bölcsïde nyári nyitva tartásának módosítása
39 Kb pdf
Határozat 022-2021 (I.28.) Vaszary Kolos u. 18.A. 3.9. önk. bérlakás vételárának megállapítása
46 Kb pdf
Határozat 023-2021 (I.28.) Rákóczi tér 14.A. 4.14. önk. bérlakás vételárának megállapítása
49 Kb pdf
Határozat 024-2021 (I.28.) Vaszary K.u.11.B.2.7. önk. bérlakás vételárának megállapítása
48 Kb pdf
Határozat 025-2021 (I.28.) Vaszary K.u.11.A. 4.12. önk. bérlakás vételárának megállapítása
47 Kb pdf
Határozat 027-2021 (I.28.) Schmidt ╡dám és Társa Ügyvédi Iroda megbízása (zárt)
40 Kb pdf