Képviselő-testület ülés

2021. március 25. (csütörtök) 08:00

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
407 Kb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
142 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. 2021.03. havi táj.
86 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jogszabálytájékoztató
63 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról táj.
393 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM két ülés közti táj.
162 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM_átruházott döntések
163 Kb pdf
Előterjesztés 01_Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
1.23 Mb pdf
Előterjesztés 02_VÜZ Kft. 2021. évi üzleti terve
4.48 Mb pdf
Előterjesztés 03_HUSZ Kft. 2021. évi üzleti terve
832 Kb pdf
Előterjesztés 04_KETÉH Kft. 2021. évi üzleti terve
694 Kb pdf
Előterjesztés 05_Hivatal 2020. évi beszámoló
1.43 Mb pdf
Előterjesztés 06_Tájékoztató a 2020. évi belsï ellenïri tevékenységrïl
2.34 Mb pdf
Előterjesztés 07_Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2020. évi tev. és 2021. évi tervei
708 Kb pdf
Előterjesztés 08_Turisztikai Iroda 2020. évi tev. és 2021. évi terveirïl táj
1.09 Mb pdf
Előterjesztés 09_Klímastratégiai irányító és döntéshozó csoport és klímavédelmi munkacsoport létrehozása
296 Kb pdf
Előterjesztés 10_Vagyonhasznosítási ügyek
904 Kb pdf
Előterjesztés 11_Helyiségbérleti ügyek
794 Kb pdf
Előterjesztés EEB_Sporttámogatások felosztása
171 Kb pdf
Előterjesztés EEB_Támogatási kérelmek (bizottsági)
767 Kb pdf
Előterjesztés EEB_αvodai beiratás idïpontjának meghat.
748 Kb pdf
Előterjesztés VSB_Balassa Bálint utca sebességkorlátozása
327 Kb pdf
Határozat 066-2021 (III.9.) KKM támogatói nyilatk. HUNG-2021 pályázathoz
45 Kb pdf
Határozat 067-2021 (III.9.) Kh-i Közgazdasági Szakképzésért Alapítv. támogatói nyilatk. HUNG-2021 pályázathoz.
44 Kb pdf
Határozat 068-2021 (III.10.) saját bev. és adósságot keletk.ügyl.eredï fiz.köt.
126 Kb pdf
Határozat 069-2021 (III.10.) Nk.Tanker.Közp. véleménykérése_Zöldmezï u. EGYMI új szakképesítés felv.
48 Kb pdf
Határozat 070-2021 (III.10.) EFOP-1.2.11. Kh. hazavár kivitelezï kiválasztása közbesz. I.
225 Kb pdf
Határozat 071-2021 (III.25.) Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
94 Kb pdf
Határozat 072-2021 (III.25.) VÜZ Kft. 2021. évi üzleti terve
41 Kb pdf
Határozat 073-2021 (III.25.) HUSZ Kft. 2021. évi üzleti terve
40 Kb pdf
Határozat 074-2021 (III.25.) KETÉH Kft. 2021. évi üzleti terve
39 Kb pdf
Határozat 075-2021 (III.25.) KPH 2020. évi tevékenységérïl beszámoló elfog.
29 Kb pdf
Határozat 076-2021 (III.25.) 2020. évi belsï ellenïrzési tevékenységrïl táj
32 Kb pdf
Határozat 077-2021 (III.25.) KTE 2020. évi tev. és 2021. évi terveirïl táj.
31 Kb pdf
Határozat 078-2021 (III.25.) Ny-Balatoni Turisztikai Iroda NKft. 2020. évi tev. és 2021. évi terveirïl táj
31 Kb pdf
Határozat 079-2021 (III.25.) Klímastratégiai irányító és döntéshozó csoport és klímavédelmi munkacsoport létrehozása
82 Kb pdf
Határozat 080-2021 (III.25.) Kastély u.16. ingatlan hasznosítása
45 Kb pdf
Határozat 081-2021 (III.25.) Fï tér 4. I. em. helyiség bérbeadása_Fürge Diák Iskolaszövetkezet
60 Kb pdf
Határozat 082-2021 (III.25.) Kossuth u.31. üzlethelyiség bérl.jogviszony megszüntetése_Lukács László
47 Kb pdf
Határozat 083-2021 (III.25.) Balassa Bálint utca sebességkorlátozása
47 Kb pdf
Határozat 084-2021 (III.25.) Keszthelyi Haladás SC támogatása
48 Kb pdf
Határozat 085-2021 (III.25.) Keszthelyi Szív-és Érbetegek Egyesületének támogatása
47 Kb pdf
Határozat 086-2021 (III.25.) Rákóczi Szövetség támogatása
45 Kb pdf
Határozat 087-2021 (III.25.) Csány-Szendrey ╡ltalános Iskola és AMI támogatása
46 Kb pdf
Határozat 088-2021 (III.25.) Balaton Vívóklub támogatása
47 Kb pdf
Határozat 089-2021 (III.25.) Keszthelyi Kiscápák SE támogatása
48 Kb pdf
Határozat 090-2021 (III.25.) Sporttámogatások felosztása
86 Kb pdf
Határozat 091-2021 (III.25.) óvodai beíratás idïpontjának meghatározása a 2021-2022. nevelési évre
199 Kb pdf