Képviselő-testület ülés

2022. január 27. (csütörtök) 10:00

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
107 Kb pdf
Jegyzőkönyv A_20220127_KT_nyilt_jkv
1.16 Mb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
150 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítï
176 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20220125_átruházott felj.
84 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. 2022.01 havi táj.
147 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jogszabálytájékoztató
89 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt (nyílt)
576 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM két ülés közti táj.
203 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM átruházott döntések
182 Kb pdf
Előterjesztés 00_PÜB_20220125_átruházott felj.
134 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20220125_átruházott felj.
210 Kb pdf
Előterjesztés 00_VÜZ Kft. 2021.IV.n.évi táj.
140 Kb pdf
Előterjesztés 01_Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletérïl szóló 32_2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
2.13 Mb pdf
Előterjesztés 02_Agyhártyagyulladás elleni védïoltás tám.rend.megalkot.
405 Kb pdf
Előterjesztés 03_Közm√velïdési rendelet felülvizsg. (rendelettervezet)
1.38 Mb pdf
Előterjesztés 04_Településképi rendelet mód.
1.12 Mb pdf
Előterjesztés 05_Tájékoztató és beszámoló a KKKTT m√ködésérïl.
146 Kb pdf
Előterjesztés 06_KVÖ 2021. IV. negyedévi belsï ellenïrzési terv telj. táj.
1.60 Mb pdf
Előterjesztés 07_Polgármester és alpolgármester illetm. költségtérítésének megállap.
258 Kb pdf
Előterjesztés 08_Vagyonhasznosítási ügyek
1.13 Mb pdf
Előterjesztés 09_A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. kérelme
344 Kb pdf
Előterjesztés A_10_OEVB tagjainak megválasztása
377 Kb pdf
Előterjesztés 11_KPH egyes szabályzatainak módosítása
3.64 Mb pdf
Előterjesztés 12_Zala Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása
205 Kb pdf
Előterjesztés 13_Javaslat közterület elnevezésére (BHS Trans utca)
867 Kb pdf
Előterjesztés 14_KVÖ 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
830 Kb pdf
Előterjesztés S1_Hévízi úti kerékpárút pály. megvalósítása_földkábel bemérés
243 Kb pdf
Előterjesztés S2_Önk.feladatell.fejl.pály_Erzsébet kir-né útja
1.04 Mb pdf
Előterjesztés S3_Balaton Szálló_Hullám Szálló megújulásának lehetïségei
765 Kb pdf
Határozat 001-2022 (I.27.) lakásrendelet mód.kezdem.
58 Kb pdf
Határozat 002-2022 (I.27.) agyhártyagyulladás elleni védőoltás tám.rend.megalkot.kezdem.
70 Kb pdf
Határozat 003-2022 (I.27.) közművelődési rend. felülvizsg. kezdem
69 Kb pdf
Határozat 004-2022 (I.27.) településképi rend.mód. elj.lezárása
70 Kb pdf
Határozat 005-2022 (I.27.) Társulás 2021. évi működéséről táj.
52 Kb pdf
Határozat 006-2022 (I.27.) KVÖ 2021.IV.n.évi belső ell.táj.
55 Kb pdf
Határozat 007-2022 (I.27.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállap.
62 Kb pdf
Határozat 008-2022 (I.27.) Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállap
62 Kb pdf
Határozat 009-2022 (I.27.) KETÉH Kft-vel bérleti szerződés megkötése_249-7 hrsz-ú ingatlan
68 Kb pdf
Határozat 010-2022 (I.27.) Kovács Erikával kötött megállapodás közös megegy.megszünt.
65 Kb pdf
Határozat 011-2022 (I.27.) TV Kft. kérelme_elszámolási határidő mód.
64 Kb pdf
Határozat 012-2022 (I.27.) OEVB tagjainak megválasztása_anonimizált
55 Kb pdf
Határozat 013-2022 (I.27.) KPH köztisztv. hivatásetikai kódex mód.
404 Kb pdf
Határozat 014-2022 (I.27.) KPH SZMSZ mód
187 Kb pdf
Határozat 015-2022 (I.27.) ZM Kormányhivatal javaslatának elfogadása_képv.indítvány tárgyalása
55 Kb pdf
Határozat 016-2022 (I.27.) Közterület_magánút elnevezése_BHS Trans utca
61 Kb pdf
Határozat 017-2022 (I.27.) KVÖ 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagy.
114 Kb pdf
Határozat 018-2022 (I.27.) Hévízi úti kerékpárút pályázat_földkábel bemérés
66 Kb pdf
Határozat 019-2022 (I.27.) Önk.fejl.tám.pály. benyújtása_Erzsébet kir-né útja felújítás
69 Kb pdf
Határozat 020-2022 (I.27.) Hullám Szálló felújítási szándékának támogatása
67 Kb pdf
Határozat 021-2022 (I.27.) Balaton Szálló felújítási szándékának támogatása
71 Kb pdf