Képviselő-testület ülés

2019. augusztus 29. (csütörtök) 10:00

N a p i r e n d

1. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.

(X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

2. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Horváth Teréz jegyző

3. Emléktábla állítási kérelem (Keszthely, Kossuth u. 27.)

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

4. A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezési szakasza lezárása (Tőzegbánya)

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

5. Kérelem a Keszthely, Lovassy utcai volt ruhagyár területének kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítására

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

6. A „Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen” című, TOP1.4.1-15-ZA1-2016-00024 pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás kivitelezőjének
kiválasztása – közbeszerzési eljárás II.

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

7. A „Festetics György Zeneiskola és egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai
Korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 azonosító számú pályázat
támogatói szerződésének megkötése

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

8. A „Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-
00022 azonosító számú pályázat támogatói szerződésének megkötése

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

9. A Magyar Kerékpáros Szövetség GINOP 7-1-9-17 számú pályázatának megvalósítása a
keszthelyi Balaton-parton

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

10. „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és
infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című, GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosító számú
pályázat szakmai megvalósításához szükséges pénzügyi forrás biztosítása

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

11. Kiskeszthelyért Egyesület használati szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

12. Támogatási kérelem

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

13. Egyedi lakásügy (zárt)

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
191 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20190829_KT_jkv
887 Kb pdf
Előterjesztés 01_KVÖ SZMSZ módosítása
378 Kb pdf
Előterjesztés A_03_Kossuth_u_27_emléktábla állítási kérelem
986 Kb pdf
Előterjesztés 04_előterjesztés
188 Kb pdf
Melléklet 04_1.sz.melleklet_342_2017_Kt_határozat
778 Kb pdf
Melléklet 04_2.sz.melleklet_szabályozási terv kivonat
1.69 Mb pdf
Melléklet 04_3.sz.melleklet_Nemzeti Ökológiai Hálózat térkép
1.70 Mb pdf
Melléklet 04_4. sz.melleklet_Kormányhivatal hozzájárulása
595 Kb pdf
Melléklet 04_4.1_sz.melleklet_211_2_pufferterulet_modositas
792 Kb pdf
Melléklet 04_4.2_sz.melleklet_0211_2_hrsz_lap_kiterjedese
2.62 Mb pdf
Melléklet 04_5.sz.melleklet_szakértői vélemény
6.41 Mb pdf
Melléklet 04_6.sz.melleklet_Keszthelyi Környezetvédő Egyesület véleménye
567 Kb pdf
Melléklet 04_7.sz.melleklet_Keszthely_0211_2_hrsz_thv
4.04 Mb pdf
Melléklet 04_8.sz.melleklet_lakossági fórum jegyzőkönyv I.
207 Kb pdf
Melléklet 04_9.sz.melleklet_államigazgatási szervek vélemény
67 Kb pdf
Melléklet 04_10.sz.melleklet_jkv. lakossági fórumról_20190703
117 Kb pdf
Melléklet 04_jegyzői feljegyzés törv.ellenj.elmarad._melleklet
50 Kb pdf
Melléklet 04_melleklet_Keszthelyi Környezetvédő Egyesület véleménye_20190826
1.33 Mb pdf
Melléklet 04_melleklet_Véleményezési dokumentáció
13.13 Mb pdf
Előterjesztés 05_Lovassy utcai ruhagyár kiemelt.fejl.ter.nyilv.kérelem
1.25 Mb pdf
Melléklet 05_Keszthelyi Környezetvédő Egyesület véleménye_melleklet
485 Kb pdf
Melléklet 05_jegyzői feljegyzés törv.ellenj.elmarad_melleklet
51 Kb pdf
Előterjesztés 07_Zeneiskola és egyéb Önk.Int.Energ.korszer.pály.tám.szer.megköt
330 Kb pdf
Előterjesztés 08_Tanuszoda energetikai korsz.pály.tám.szerz.megköt
322 Kb pdf
Előterjesztés 09_Kerékpáros Szövetség GINOP 7-1-9-17 pály.megval
571 Kb pdf
Előterjesztés 10_Festetics örökség GINOP-7.1.9 pály.forrás biztosítása
1.67 Mb pdf
Előterjesztés 11_Kiskeszthelyért_Egyesület_haszn.szerz.meghossz
1.30 Mb pdf
Előterjesztés 12_Támogatási kérelem
247 Kb pdf
Határozat 202-2019 (VIII.29.) SZMSZ mód.kezdem
214 Kb pdf
Határozat 203-2019 (VIII.29.) Emléktábla állítási kérelem_Kossuth u.27
214 Kb pdf
Határozat 204-2019 (VIII.29.) Tőzegbánya HÉSZ mód.vélem.szakasz lezárása
215 Kb pdf
Határozat 205-2019 (VIII.29.) Lovassy u-i volt ruhagyár ter. kiemelt fejl.területté nyilv
169 Kb pdf
Határozat 206-2019 (VIII.29.) Zeneiskola és egyéb önk. int.energ.korsz.pály.tám.szerz.megköt
257 Kb pdf
Határozat 207-2019 (VIII.29.) Tanuszoda energ.korsz.pály.tám.szerz.megköt
214 Kb pdf
Határozat 208-2019 (VIII.29.) Magyar Kerékpáros Szövetség kerékpáros központ kialakítása
216 Kb pdf
Határozat 209-2019 (VIII.29.) Festetics örökség bemut. GINOP-7.1.9-17 pály.megvalósításhoz forrás bizt
214 Kb pdf
Határozat 210-2019 (VIII.29.) Kiskeszthelyért Egyesület helyiségbérl.szerz.meghosszabb.
212 Kb pdf
Határozat 211-2019 (VIII_29_) HVB tagjainak megválasztása (zárt)
426 Kb pdf
Határozat 212-2019 (VIII.29.) egyedi lakásügy ANONIM (zárt)
861 Kb pdf