Képviselő-testület ülés

2023. július 13. (csütörtök) 10:00

N a p i r e n d

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

3. Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (rendelettervezetek)
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

4. Beszámoló a 2022. évi adózási tapasztalatokról
Előterjesztő: Dr. Gábor Hajnalka jegyző

5. Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2023. I. félévében végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

6. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

Interpelláció(k)

Egyéb ügyek

7. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

8. Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása

9. Keszthely Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

10. MVM Optimum Zrt. kérelme

11. Vagyonhasznosítási ügyek I-II.

12. Helyiségbérleti ügyek

13. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022. évi prémiumfeltételeinek értékelése és a 2023. évi prémiumfeltételek meghatározása

14. Tájékoztató a Református Szeretetszolgálat által fenntartott Filemon Támogató Szolgálat 2022. évi tevékenységéről

15. Javaslat magánút elnevezésére

16. Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány ügyei (zárt)

17. Az önkormányzat és intézményei bankszámlavezetésére irányuló szerződés módosítása (zárt)

18. A Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztására benyújtott pályázat elbírálása (zárt)

19. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről (zárt)

20. Javaslat Bakonyi Károly-díj adományozására (zárt)

21. Egyedi lakásügyek (zárt)

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
103 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20230713_KT_nyilt_jkv.
1.56 Mb pdf
Előterjesztés 00_Alpolgármester két ülés közti tájékoztató
213 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20230627_átruházott feljegyzés
165 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. 2023.06. havi tájékoztató
94 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról tájékoztató
468 Kb pdf
Előterjesztés 00_Polgármester két ülés közti tájékoztató
222 Kb pdf
Előterjesztés 00_Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései
355 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20230607_átruházott feljegyzés
193 Kb pdf
Előterjesztés 00_jogszabálytájékoztató
204 Kb pdf
Előterjesztés 01_2023.évi költségvetés módosítása (rendelettervezet)
3.06 Mb pdf
Előterjesztés 02_Lakásrendelet módosítása (rendelettervezet)
452 Kb pdf
Előterjesztés 03_Egyes önk. rendeletek felülvizsgálata (rendelettervezetek)
1.29 Mb pdf
Előterjesztés 04_Beszámoló a 2022. évi adózási tapasztalatokról
640 Kb pdf
Előterjesztés 05_Beszámoló a Társulási Tanács 2023.I. félévi tevékenységéről
143 Kb pdf
Előterjesztés 06_Javaslat KVÖ Képviselő-testülete 2023. II. félévi munkatervére
396 Kb pdf
Előterjesztés 07_Keszthelyi Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
1.41 Mb pdf
Előterjesztés 08_KVÖ 2023. évi összesített közbeszerzési terv 2. sz. módosítása
406 Kb pdf
Előterjesztés 09_HÉSZ módosítás kezdeményezés
685 Kb pdf
Előterjesztés 10_MVM Optimum Zrt. kérelme
4.43 Mb pdf
Előterjesztés 11_Vagyonhasznosítási ügyek I.
4.61 Mb pdf
Előterjesztés 11_Vagyonhasznosítási ügyek II.
1.15 Mb pdf
Előterjesztés 12_Helyiségbérleti ügyek
3.22 Mb pdf
Előterjesztés 13_VÜZ Kft. ügyvezetője 2022. évi prémiumfelt.értékelése,2023. évi prémiumköv.meghatározása
757 Kb pdf
Előterjesztés 13_kiegészített_VÜZ Kft. ügyvez. 2022. évi prémiumfelt.értékelése_2023. évi prémiumköv.meghat.
832 Kb pdf
Előterjesztés 14_Filemon Támogató Szolgálat beszámoló
233 Kb pdf
Előterjesztés 15_Javaslat magánút elnevezésére
865 Kb pdf
Előterjesztés S2_Csik Ferenc Tanuszoda energetikai korszerűsítése
350 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítő
204 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20230711_átruházott feljegyzés
63 Kb pdf
Melléklet 01_2023.évi költségv. mód_átdolgozott rendelettervezet és mellékletei
1.99 Mb pdf
Előterjesztés 11_Vagyonhasznosítási ügyek II_előterjesztés kiegészités
1.31 Mb pdf
Előterjesztés S3_Pályázati ügyek
2.05 Mb pdf
Határozat 174-2023 (VII.13.) Lakásrendelet mód. kezdem..
57 Kb pdf
Határozat 175-2023 (VII.13.) Hulladékrend. megalkotásának kezdem
58 Kb pdf
Határozat 176-2023 (VII.13.) Keszthely Hazavár rend. megalkot kezdem és pályázati felhívás
185 Kb pdf
Határozat 177-2023 (VII.13.) Beszámoló a 2022. évi adózási tapasztalatokról
43 Kb pdf
Határozat 178-2023 (VII.13.) Társulási Tanács 2023. I. félévi tevékenységéről beszámoló
50 Kb pdf
Határozat 179-2023 (VII.13.) KT. 2023.II.félévi munkaterve
282 Kb pdf
Határozat 180-2023 (VII.13.) KPH SZMSZ módosítása
199 Kb pdf
Határozat 181-2023 (VII.13.) KVÖ Közbeszerzési terv 2. módosítása
107 Kb pdf
Határozat 182-2023 (VII.13.) Kossuth u.2. 3 lakás felújítása közbesz.
85 Kb pdf
Határozat 183-2023 (VII.13.) HÉSZ módosítás kezdeményezése
75 Kb pdf
Határozat 184-2023 (VII.13.) MVM Optimum Zrt. földhasználati megállap.2. mód.
62 Kb pdf
Határozat 185-2023 (VII.13.) Pál u. 24-26._1970 hrsz. értékesítése_10-2021. (I.28.) KT.hat.hatályon kívül hely
62 Kb pdf
Határozat 186-2023 (VII.13.) Kossuth u.5. 1154 hrsz. értékesítése_önk.házing. értékesítése rend. mód.kezdem_315-2020 (XI.26.) KT.hat.hatályon kívül hely.
95 Kb pdf
Határozat 187-2023 (VII.13.) Kossuth u. 10. üzlethelyiség bérleti szerz.mód_Bokor Martina
64 Kb pdf
Határozat 188-2023 (VII.13.) Fodor u.42. 32. garázs bérbeadása_KKM
73 Kb pdf
Határozat 189-2023 (VII.13.) Kossuth u. 41. 1.sz.helyiség bérbeadása_Sym-Bio-Tech Kft
66 Kb pdf
Határozat 190-2023 (VII.13.) Kossuth u. 45. fsz. É-i helyiségcsoport használatba adása_Kolping Támogató Szolgálat
83 Kb pdf
Határozat 191-2023 (VII.13.) VÜZ Kft. ügyvezető 2022. évi prémiumfelt. értékelése
118 Kb pdf
Határozat 192-2023 (VII.13.) Filemon Támogató Szolgálat 2022. évi tájékoztató
60 Kb pdf
Határozat 193-2023 (VII.13.) 5371-6 és 5371-8 hrsz. magánút elnevezése_Panoráma utca
61 Kb pdf
Határozat 194-2023 (VII.13.) Csik F. Tanuszoda energetikai korszerűsítése
65 Kb pdf
Határozat 195-2023 (VII.13.) Zöld Város pótmunka költségigény
77 Kb pdf
Határozat 196-2023 (VII.13.) Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány kuratóriumi elnök_FB tag változás_alapító okirat mód_(zárt)_anonim
755 Kb pdf
Határozat 197-2023 (VII.13.) Bankszámlavezetésre vonatkozó szerződés módosítása_OTP Bank Nyrt. (zárt)
71 Kb pdf
Határozat 198-2023 (VII.13.) Életfa Óvoda és Bölcsőde intézményvez.pály.érvényességének megállap. (zárt)_anonim
51 Kb pdf
Határozat 199-2023 (VII.13.) Németh Ildikó Katalin Életfa Óvoda és Bölcsőde intézményvez. megbízása (zárt)_anonim
71 Kb pdf
Határozat 200-2023 (VII.13.) peres ügyekről táj. (zárt)
44 Kb pdf
Határozat 201-2023 (VII.13.) Dr. Bakonyi Károly-díj adományozása_Dévényiné Balogh Gyöngyi_Szládovics László (zárt)_anonim.
592 Kb pdf
Határozat 202-2023 (VII.13.) Haga Klaudia lakásügye (zárt)
103 Kb pdf
Határozat 203-2023 (VII.13.) Meiszterics Titanilla lakásügye (zárt)
88 Kb pdf
Határozat 204-2023 (VII.13.) Strázsai Zoltán lakásügye (zárt)_anonim
102 Kb pdf
Határozat 205-2023 (VII.13.) Horváth Erzsébet Teréz lakásügye (zárt)_anonim
95 Kb pdf