Képviselő-testület ülés

2022. szeptember 29. (csütörtök) 10:00

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
116 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20220929_KT_nyilt_jkv
2.19 Mb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. HaviTájékoztató 2022.09
86 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jogszabálytájékoztató
68 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról tájékoztató
450 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM átruházott döntések
577 Kb pdf
Előterjesztés 00_VÜZ Kft. 2022.II.n.évi tájékoztató
145 Kb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
280 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítő
199 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20220927_átruházott felj.
124 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM két ülés közti táj.
438 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20220927_átruházott felj.
173 Kb pdf
Előterjesztés 01_előterjesztés
2.29 Mb pdf
Melléklet 01_01. melléklet_pályázati kiírás
366 Kb pdf
Melléklet 01_02. melléklet_Intézmények kérelme
377 Kb pdf
Melléklet 01_03. melléklet_Intézmények felújításai
41 Kb pdf
Melléklet 01_04. melléklet_Intézmények beruházásai
84 Kb pdf
Melléklet 01_05. melléklet_Önkorm. és ig. osztály kérelme
45 Kb pdf
Melléklet 01_06. melléklet_Városfejlesztési és városüz. osztály kérelme
114 Kb pdf
Előterjesztés 02_Önkormányzati SZMSZ módosítása
179 Kb pdf
Előterjesztés 03_Szociális rendelet módosítása
568 Kb pdf
Előterjesztés 04_Intézményi térítési díj rendelet módosítása
554 Kb pdf
Előterjesztés 05_HUSZ Kft. 2022. I.félévi gazdálkodása
1.11 Mb pdf
Előterjesztés 06_TV Kft. 2022. I.félévi gazdálkodása
771 Kb pdf
Előterjesztés 07_KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelï Kft. ügyei
846 Kb pdf
Előterjesztés 08_Városfejlesztő Kft ügyei
831 Kb pdf
Előterjesztés 09_VÜZ Kft. 2022.I.félévi gazdálkodása
1.79 Mb pdf
Előterjesztés 10_Pénzügyi beszámoló 2022.I.félévi téli hószolg. és sikosságment.feladatok ellátásáról
1.03 Mb pdf
Előterjesztés 11_BURSA Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójában részvétel
1.79 Mb pdf
Előterjesztés 12_Tájékoztatás polgármester és az önk. képviselï KOMA-ban történï felv.vonatk.köt. telj.
231 Kb pdf
Előterjesztés 13_előterjesztés
325 Kb pdf
Melléklet 13_01.sz.melléklet-Helyszínrajz
135 Kb pdf
Melléklet 13_02.sz.melléklet-Társasház alapító szerződés
675 Kb pdf
Melléklet 13_03.sz.melléklet-bérbevételi ajánlat
68 Kb pdf
Melléklet 13_04. sz. melléklet - jogszabálykivonat és Határozat helyiségbérleti díjak meghatározása
351 Kb pdf
Melléklet 13_05 .sz.melléklet-Kérelem
55 Kb pdf
Melléklet 13_06.sz.melléklet-Határozatok és szerződések
1.37 Mb pdf
Melléklet 13_07.sz.melléklet-Térképkivonat
144 Kb pdf
Melléklet 13_08.sz.melléklet-Változási vázrajz
123 Kb pdf
Melléklet 13_09.sz.melléklet-Szerződés-tervezet
673 Kb pdf
Előterjesztés 14_VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. I-II. negyedéves beszámoló elfogadása
2.45 Mb pdf
Előterjesztés 15_HÉSZ módosítás Balatonpart III
305 Kb pdf
Interpelláció I1_Interpelláció megtárgyalásának elutasítása
363 Kb pdf
Interpelláció I2_Dékány Péter képviselő interpelláció_Kiskastély_Sörház
52 Kb pdf
Előterjesztés S1_Javaslat a kulturális és turisztikai intézményrendszer fejl.II.
3.27 Mb pdf
Előterjesztés S2_MVM Optimum Zrt. kérelme II
2.16 Mb pdf
Előterjesztés S3_KPH alapító okiratának módosítása
127 Kb pdf
Határozat 189-2022 (IX.29.) Pályázat benyújtása önk. rendkívüli támogatására
56 Kb pdf
Határozat 190-2022 (IX.29.) Kísérleti utcai tagóvoda tám. visszafizetésére összeg betervezése
53 Kb pdf
Határozat 191-2022 (IX.29.) SZMSZ rend. mód. kezdeményezése
56 Kb pdf
Határozat 192-2022 (IX.29.) szociális rend. mód. kezdeményezése
57 Kb pdf
Határozat 193-2022 (IX.29.) intézményi térítési díj rend. mód. kezdeményezése
57 Kb pdf
Határozat 194-2022 (IX.29.) HUSZ Kft. 2022.I.félévi táj.
47 Kb pdf
Határozat 195-2022 (IX.29.) TV Kft. 2022.I.félévi táj
45 Kb pdf
Határozat 196-2022 (IX.29.) KETÉH Kft. 2022.I.félévi táj
45 Kb pdf
Határozat 197-2022 (IX.29.) KETÉH Kft. Péter Zsolt ügyvezető alapbér emelése
58 Kb pdf
Határozat 198-2022 (IX.29.) Városfejlesztő Kft. 2022.I.félévi táj
49 Kb pdf
Határozat 199-2022 (IX.29.) Városfejlesztő Kft. Rodekné Hederics Erika ügyvezető megbízásának meghosszabb_108-2022 (IV.28.) KT.hat.mód.
63 Kb pdf
Határozat 200-2022 (IX.29.) VÜZ Kft. 2022.I.félévi táj
50 Kb pdf
Határozat 201-2022 (IX.29.) Pénzügyi beszámoló_2022. I.f.évi téli hószolg.és síkosság mentesítési feladatok ellátása
64 Kb pdf
Határozat 202-2022 (IX.29.) Bursa Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójában részvétel
73 Kb pdf
Határozat 203-2022 (IX.29.) Manninger Jenő és Bánhegyi Renáta KOMA felv. köt.telj.
54 Kb pdf
Határozat 204-2022 (IX.29.) Dékány Péter képviselő interpelláció megtárgyalásának elut.
79 Kb pdf
Határozat 205-2022 (IX.29.) Japán-Magyar Iskola Kft. részére a Vaszary u.12.társasház 4350-7-A-3 hrsz.ing-ból helyiségcsop.átadása
76 Kb pdf
Határozat 206-2022 (IX.29.) 3795-17 hrsz. kikötő földhasználati szerződés megkötése
62 Kb pdf
Határozat 207-2022 (IX.29.) Volánbusz Zrt. 2022. I-II.n.éves beszámoló és ellentételezési igény elfogadása
65 Kb pdf
Határozat 208-2022 (IX.29.) HÉSZ mód.kezdem_Balatonpart fejl. III._KT. határozatok határidejének mód.
62 Kb pdf
Határozat 209-2022 (IX.29.) Kult. és turisztikai int.rendszer fejl. II_Könyvtár és Goldmark K. Műv. Központ egyesítése
74 Kb pdf
Határozat 210-2022 (IX.29.) MVM Optimum Zrt. földhasználati megállap. mód.
59 Kb pdf
Határozat 211-2022 (IX.29.) KPH alapító okiratának módosítása
90 Kb pdf
Határozat 212-2022 (IX.29.) Verebélyi Lászlóné lakásügye (zárt)
96 Kb pdf
Határozat 213-2022 (IX.29.) Czvitkó Tihamér Sándorné lakásügye (zárt)
103 Kb pdf
Határozat 214-2022 (IX.29.) Bogdán Csaba és Bogdán Patrik lakásügye (zárt)
102 Kb pdf