Képviselő-testület ülés

2023. április 27. (csütörtök) 11:30

Napirend

1. Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

4. Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről, valamint Keszthely Város Önkormányzata 2023. I. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Interpelláció(k)

Egyéb ügyek

5. A Keszthelyi Életfa Óvoda ügyei II.

6. Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyei

7. Tájékoztató a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2022. évi tevékenységéről és 2023. évi terveiről

8. A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása

9. Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata, valamint a közbeszerzési eljárásba választott bíráló bizottság személyi összetételére vonatkozó képviselő-testületi határozat módosítása II.

10. A TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 azonosító számú „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban” című és a TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 azonosító számú „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II. ütem” című pályázatok kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lezárása

11. Önkormányzati bérlakások vételárának megállapítása

12. Bírósági ülnökök megválasztása (zárt)

13. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt)

14. Egyedi lakásügyek (zárt)

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
90 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20230427_KT_nyilt_jkv.
1.70 Mb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
144 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítő
191 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20230425_átruházott felj.
105 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. HaviTájékoztató 2023.04
206 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról táj.
397 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM átruházott döntések
276 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM két ülés közti táj.
125 Kb pdf
Előterjesztés 00_PÜB_20230425_átruházott felj.
99 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20230425_átruházott felj.
234 Kb pdf
Előterjesztés 00_VÜZ Kft. negyedéves táj.
96 Kb pdf
Előterjesztés 00_jogszabálytájékoztató
193 Kb pdf
Előterjesztés 01_Zárszámadás (rendelettervezet)
5.21 Mb pdf
Előterjesztés 02_2023. évi költségvetés módosítás (rendelettervezet)
796 Kb pdf
Melléklet 02_melléklet_A-tájékoztató és rendeletterv.indokolás
76 Kb pdf
Melléklet 02_melléklet_CSGYK kérelme
54 Kb pdf
Melléklet 02_melléklet_Goldmark KMKésK kérelme
76 Kb pdf
Melléklet 02_melléklet_Intézmények kérelme
2.09 Mb pdf
Melléklet 02_melléklet_VÜZ. o. kérelme
42 Kb pdf
Melléklet 02_melléklet_Vízimentők kérelme
46 Kb pdf
Melléklet 02_melléklet_átdolgozott rendelettervezet és mellékletei
458 Kb pdf
Előterjesztés 03_Lakásrendelet módosítása (rendelettervezet)
425 Kb pdf
Előterjesztés 04_Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a 2023. I.névi ellenőrzésekről
4.56 Mb pdf
Előterjesztés 05_Életfa Óvoda ügyei II.
3.53 Mb pdf
Előterjesztés 06_TV Kft. ügyei
982 Kb pdf
Előterjesztés 07_Turisztikai Egyesület 2022. évi tev. 2023. évi terveiről táj.
1.68 Mb pdf
Előterjesztés 08_VOLÁNBUSZ 2022. évi beszámolójának elfogadása
1.71 Mb pdf
Előterjesztés 09_Közbeszerzési Szabályzat_Bíráló Bizottság KT. hat. mód.II
1.53 Mb pdf
Melléklet 09_03_melléklet_PÜB határozata_Közbeszerzési szabályzat
50 Kb pdf
Előterjesztés 10_Kertvárosi csapadékvíz közbeszerzési eljárás lezárása
1.43 Mb pdf
Előterjesztés 11_Önk.bérlakások vételár megállap.
366 Kb pdf
Melléklet 11_01.sz.mell. - Jogszabálykivonatok
355 Kb pdf
Melléklet 11_02.sz.mell. - Bérlői nyilatkozat
36 Kb pdf
Melléklet 11_03.sz.mell. - Értékbecslés - Kossuth utca 12. 2-1
2.71 Mb pdf
Melléklet 11_04.sz.mell.- 02-2023. bizottsági határozat
58 Kb pdf
Melléklet 11_05.sz.mell. - Szakértői vélemény
235 Kb pdf
Melléklet 11_06.sz.mell. - Bérlői nyilatkozat
44 Kb pdf
Melléklet 11_07.sz.mell. - Értékbecslés - Kossuth utca 12 . 2-2
2.72 Mb pdf
Melléklet 11_08.sz.mell. - 03-2023. (I.24.) Bizottsági határozat
59 Kb pdf
Melléklet 11_09.sz.mell. - Szakértői vélemény.
240 Kb pdf
Melléklet 11_10.sz.mell.-Bérlői nyilatkozat
33 Kb pdf
Melléklet 11_11.sz.mell.-Keszthely Kossuth utca 89. fsz.3
2.62 Mb pdf
Melléklet 11_12.sz.mell.-Bérlői nyilatkozat
34 Kb pdf
Melléklet 11_13.sz.mell.- Keszthely Kossuth 89 1-6
2.91 Mb pdf
Előterjesztés 12_Bírósági ülnökök megválasztása
1.38 Mb pdf
Előterjesztés S1_Zeneiskola energetika plusz önerő biztosítása
512 Kb pdf
Előterjesztés S2_Városfejlesztő Kft. 2023. évi közszolgáltatási szerz.
1.97 Mb pdf
Előterjesztés S3_KVÖ Közbeszerzési terv 1. módosítása
290 Kb pdf
Határozat 076-2023 (IV.27.) 2023. évi költségvetés rend.mód.kezdem.
52 Kb pdf
Határozat 077-2023 (IV.27.) Városi strand pályázat önerő csökkent. kérelem beadása
60 Kb pdf
Határozat 078-2023 (IV.27.) lakásrendelet mód. kezdem.
56 Kb pdf
Határozat 079-2023 (IV.27.) KVÖ 2022. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagy.
47 Kb pdf
Határozat 080-2023 (IV.27.) KVÖ 2023. I.n.évi belső ell. táj.
51 Kb pdf
Határozat 081-2023 (IV.27.) Óvodai és bölcsődei ellátás biztosítása átszervezéssel
59 Kb pdf
Melléklet 082-2023 (IV.27.) Életfa Óvoda alapító okirat módosítása_melléklettel együtt
536 Kb pdf
Melléklet 083-2023 (IV.27.) ESZI alapító okirat módosítása_melléklettel együtt
209 Kb pdf
Határozat 084-2023 (IV.27.) Életfa Óvoda óvodavez. teendőinek ellátása_174-2022. (VI. 30.) KT. hat. mód.
66 Kb pdf
Melléklet 085-2023 (IV.27.) Életfa Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírása_melléklettel együtt
264 Kb pdf
Határozat 086-2023 (IV.27.) TV Kft. FB tag módosítás_Gyetvai Alexandra
70 Kb pdf
Melléklet 087-2023 (IV.27.) TV Kft. SZMSZ jóváhagyása_melléklettel együtt
748 Kb pdf
Határozat 088-2023 (IV.27.) Turisztikai Egyesület 2022. évi tev. és 2023. évi terveiről táj.
48 Kb pdf
Határozat 089-2023 (IV.27.) Turisztikai Egyesület üzletrész megvásárlása
77 Kb pdf
Határozat 090-2023 (IV.27.) Ny-Balatoni Turisztikai Iroda Kft. ügyvezető megválasztása_Tar László
54 Kb pdf
Határozat 091-2023 (IV.27.) VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámoló
53 Kb pdf
Melléklet 092-2023 (IV.27.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása_melléklettel együtt
1.16 Mb pdf
Határozat 093-2023 (IV.27.) Bíráló Bizottság személyi összetételének mód_233-2022. (X. 27.) KT.hat. mód.
77 Kb pdf
Határozat 094-2023 (IV.27.) Kossuth u. 12. II.1. lakás vételárának megállapítása
60 Kb pdf
Határozat 095-2023 (IV.27.) Kossuth u. 12. II.2. lakás vételárának megállapítása
58 Kb pdf
Határozat 096-2023 (IV.27.) Kossuth u. 89.fsz.3. lakás vételárának megállapítása
60 Kb pdf
Határozat 097-2023 (IV.27.) Kossuth u. 89. I.6. lakás vételárának megállapítása
58 Kb pdf
Határozat 098-2023 (IV.27.) Bírósági ülnökök megválasztása
61 Kb pdf
Határozat 099-2023 (IV.27.) Önkorm.épületek energetikai korszerűsítése projekthez önerő biztosítása
63 Kb pdf
Melléklet 100-2023 (IV.27.) Városfejlesztő Kft. 2023. évi közszolg. keretszerződés_melléklettel együtt
550 Kb pdf
Melléklet 101-2023 (IV.27.) KVÖ Közbeszerzési terv 1. módosítása_melléklettel együtt
95 Kb pdf
Határozat 102-2023 (IV.27.) Kossuth u.24. 3 lakás közbeszerzés
70 Kb pdf
Határozat 103-2023 (IV.27.) Keszthely Város Díszpolgára_Dr.Iglódi Endre (zárt)_anonim.
45 Kb pdf
Határozat 104-2023 (IV.27.) Keszthely Városért_Palágyi Árpád (zárt)_anonim.
50 Kb pdf
Határozat 105-2023 (IV.27.) Keszthely Városért_Dr.Andor László (zárt)_anonim.
50 Kb pdf
Határozat 106-2023 (IV.27.) Keszthely Város Szolgálatáért_Dr.Baráth István (zárt)_anonim.
49 Kb pdf
Határozat 107-2023 (IV.27.) Keszthely Város Szolgálatáért_Dr.Makacsek Ágota (zárt)_anonim.
49 Kb pdf
Határozat 108-2023 (IV.27.) Keszthely Város Szolgálatáért_Horváthné Kovács Zsuzsanna (zárt)_anonim.
48 Kb pdf
Határozat 109-2023 (IV.27.) Keszthely Város Szolgálatáért_Dr. Szecsei-Nagy Klára (zárt)_anonim.
49 Kb pdf
Határozat 110-2023 (IV.27.) Keszthely Város Egészségügyéért_Dr.Donkó Imre (zárt)_anonim.
49 Kb pdf
Határozat 111-2023 (IV.27.) Keszthely Város Szociális Ellátásáért_Szivárvány Bölcsőde (zárt)
50 Kb pdf
Határozat 112-2023 (IV.27.) Keszthely Város Turizmusáért_Szántó Éva (zárt)_anonim.
49 Kb pdf
Határozat 113-2023 (IV.27.) Bogdán György János és Horváth Anna Mária lakásügye (zárt)
81 Kb pdf
Határozat 114-2023 (IV.27.) Lakos Teréz lakásügye (zárt)
82 Kb pdf
Határozat 115-2023 (IV.27.) Scheiber Tünde lakásügye (zárt)
84 Kb pdf
Határozat 116-2023 (IV.27.) Lakatos Lászlóné lakásügye (zárt)
83 Kb pdf
Határozat 117-2023 (IV.27.) Németh Tímea lakásügye (zárt)
93 Kb pdf
Határozat 118-2023 (IV.27.) Horváth Jánosné lakásügye (zárt)
86 Kb pdf
Határozat 119-2023 (IV.27.) Magyar Erika lakásügye (zárt)
85 Kb pdf
Határozat 120-2023 (IV.27.) Sinkó Lászlóné lakásügye (zárt)
88 Kb pdf
Határozat 121-2023 (IV.27.) Sági Györgyné lakásügye (zárt)
85 Kb pdf
Határozat 122-2023 (IV.27.) Lutár Andrásné lakásügye (zárt)
86 Kb pdf
Határozat 123-2023 (IV.27.) Schidlikné Somogyi Ilona lakásügye (zárt)
85 Kb pdf
Határozat 124-2023 (IV.27.) Krokker Béla Péterné lakásügye (zárt)
85 Kb pdf
Határozat 125-2023 (IV.27.) Árvai István Egonné lakásügye (zárt)
99 Kb pdf
Határozat 126-2023 (IV.27.) Pál István Jenőné lakásügye (zárt)
106 Kb pdf