Képviselő-testület ülés

2024. június 27. (csütörtök) 10:00

Napirend

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

2. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása (rendelettervezetek)
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

3. Beszámoló a 2023. évi adózási tapasztalatokról
Előterjesztő: Dr. Gábor Hajnalka jegyző

4. Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2024. I. félévében végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

5. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. második félévi munkatervére
Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

Interpelláció(k)
Egyéb ügyek
6. Vagyonhasznosítási ügyek
7. Helyiségbérleti szerződés meghosszabbítása
8. Zöld Busz Program támogatása
9. 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
10. Tájékoztatás külső bizottsági tag köztartozásmentes adózói bázisban történő felvételre vonatkozó kötelezettségének teljesítéséről
11. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi prémiumfeltételeinek értékelése
12. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
13. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása (zárt)
14. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről (zárt)
15. Javaslat Bakonyi Károly-díj adományozására (zárt)
16. Egyedi lakásügyek (zárt)

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
89 Kb pdf
Jegyzőkönyv A_20240627_KT_nyilt_jkv.
977 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató
507 Kb pdf
Előterjesztés 00_jogszabálytájékoztató
114 Kb pdf
Előterjesztés 03_Beszámoló a 2023. évi adózási tapasztalatokról
598 Kb pdf
Előterjesztés 04_Társulási Tanács 2024.I.félévi tevékenysége
143 Kb pdf
Előterjesztés 05_Képviselő-testület 2024. II. félévi munkatervére javaslat
408 Kb pdf
Előterjesztés 07_Helyiségbérleti szerződés meghosszabbítása
855 Kb pdf
Előterjesztés 08_Zöld Busz Program támogatása
3.46 Mb pdf
Előterjesztés 09_2024. évi lakossági ivóvíz- és csatornatámogatás
2.54 Mb pdf
Előterjesztés 10_Tájékoztatás külső bizottsági tag köztartozásmentes adózói bázis_felv.vonatk.köt.telj.
333 Kb pdf
Előterjesztés 12_TV Kft. SZMSZ jóváhagyása
905 Kb pdf
Előterjesztés 00_Alpolgármester két ülés közti tájékoztató
89 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. 2024.06. havi tájékoztató
60 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató
507 Kb pdf
Előterjesztés 00_Polgármester két ülés közti tájékoztató
121 Kb pdf
Előterjesztés 00_Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései
419 Kb pdf
Előterjesztés 00_jogszabálytájékoztató
114 Kb pdf
Előterjesztés 02_Egyes önkormányzati rendeletek módosítása (rendelettervezetek)
396 Kb pdf
Előterjesztés A_13_TV Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása
1.11 Mb pdf
Előterjesztés 01_2024. évi költségvetés módosítása (rendelettervezet)
3.71 Mb pdf
Előterjesztés 06_Vagyonhasznosítási ügyek
1.17 Mb pdf
Előterjesztés 11_VÜZ Kft. ügyvezetője 2023. évi prémiumfeltételeinek értékelése
760 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítő
117 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20240625_átruházott feljegyzés
331 Kb pdf
Előterjesztés 00_PÜB_20240625_átruházott feljegyzés
58 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20240625_átruházott feljegyzés
255 Kb pdf
Melléklet 12_TV Kft. SZMSZ jóváhagyása_FB jegyzőkönyv melléklettel együtt
791 Kb pdf
Melléklet A_13_TV Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása_FB jegyzőkönyv melléklettel együtt
791 Kb pdf
Előterjesztés S1_Támogatási kérelem
239 Kb pdf
Határozat 160-2024 (VI.27.) Életfa Óvoda és Bölcsőde létszámkeretének meghatározása
65 Kb pdf
Határozat 161-2024 (VI.27.) lakásrend. és kitüntetésekről szóló rend. mód. kezdem
56 Kb pdf
Határozat 162-2024 (VI.27.) Beszámoló a 2023. évi adózási tapasztalatokról
44 Kb pdf
Határozat 163-2024 (VI.27.) Társulási Tanács 2024. I. félévi beszámoló
50 Kb pdf
Határozat 164-2024 (VI.27.) KT 2024. II. félévi munkaterv
290 Kb pdf
Határozat 165-2024 (VI.27.) Vásár tér 6.A. IV.2. elővásárlási jogról lemondás_2810-6-A-43 hrsz. lakás és 2810-6-A-6 hrsz. helyiség
59 Kb pdf
Határozat 166-2024 (VI.27.) Kossuth u. 12. üzlethelyiség bérbeadása_Limaraja Ajándék Kft.
71 Kb pdf
Határozat 167-2024 (VI.27.) Zöld Busz Program támogatása_VOLÁNBUSZ Zrt_Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft.
68 Kb pdf
Határozat 168-2024 (VI.27.) 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolg. tám. pályázat benyújt.
53 Kb pdf
Határozat 169-2024 (VI.27.) Strázsai Zoltán VSB tag KOMA felv.köt.telj.
50 Kb pdf
Határozat 170-2024 (VI.27.) VÜZ Kft. ügyvezető 2023. évi prémiumfelt. értékelése
117 Kb pdf
Határozat 171-2024 (VI.27.) TV Kft. SZMSZ jóváhagyása
756 Kb pdf
Határozat 172-2024 (VI.27.) Herpai Attila TV Kft. ügyvezetői megbízása_anonim.
181 Kb pdf
Határozat 173-2024 (VI.27.) Szakképzési Alapítvány támogatása
59 Kb pdf
Határozat 174-2024 (VI.27.) Peres ügyekről tájékoztató (zárt)
44 Kb pdf
Határozat 175-2024 (VI.27.) Bakonyi Károly díj adományozása (zárt)_Dr. Takács András Péter_Örökség Alapítvány_anonim.
189 Kb pdf
Határozat 176-2024 (VI.27.) Katona György Józsefné lakásügye (zárt)
97 Kb pdf