Képviselő-testület ülés

2021. február 25. (csütörtök) 08:00

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
118 Kb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
161 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. 2021.02. havi tájékoztató
124 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról táj.
264 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM két ülés közti táj.
201 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM_átruházott döntések
159 Kb pdf
Előterjesztés 00_jogszabálytájékoztató
107 Kb pdf
Előterjesztés 01_elïterjesztés
224 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_intézmények elïirányzat mód kérelme
413 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_rendelet-táblák
1.39 Mb pdf
Melléklet 01_melleklet_rendelettervezet
90 Kb pdf
Előterjesztés 02_EFOP_152_projekt ösztönzï tám.rend.mód.
200 Kb pdf
Előterjesztés 03_HÉSZ_elïterjesztés
207 Kb pdf
Melléklet 03_1. sz. melléklet_M76 határozat
61 Kb pdf
Melléklet 03_2. sz. melléklet_Értesítés
120 Kb pdf
Melléklet 03_3. sz. melléklet Lakossági fórum jegyzïkönyv
364 Kb pdf
Melléklet 03_4. sz. melléklet_371-2020 (XII.17.) M76 autóút nyv kialak_vélem szakasz lezár
60 Kb pdf
Melléklet 03_5. sz. melléklet Jegyzïkönyv Keszthely M76
1.47 Mb pdf
Melléklet 03_6. sz. melléklet_Keszthely M76 véleményezési dokumentáció_jav_2021.02
28.65 Mb pdf
Melléklet 03_7. sz. melléklet Keszthely zaro_alairt
929 Kb pdf
Melléklet 03_8. sz. melléklet Kt. határozat_bringaút
72 Kb pdf
Melléklet 03_9. sz. melléklet Lakossági fórum jegyzïkönyv
364 Kb pdf
Melléklet 03_10. sz. melléklet 372-2020 (XII.17.) Krkpút és Ksztly bekötï szakasz_vélem szakasz lezár
64 Kb pdf
Melléklet 03_11. sz. melléklet Tárgyalásos eljárás jegyzïkönyv
294 Kb pdf
Melléklet 03_12. sz. melléklet Záró szakmai vélemény
147 Kb pdf
Melléklet 03_13. sz. melléklet Ksztly Trt mód_71 út&kkpút_ záró vélem dok 2021-02-16
23.40 Mb pdf
Melléklet 03_14. sz. melléklet_elïzetes hatásvizsgálat_rend.indokolás
67 Kb pdf
Melléklet 03_MELLÉKLET I.Keszthely_TSZT_M76_2021.02
996 Kb pdf
Melléklet 03_MELLÉKLET II. TSZT bringa
822 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_Környezetvédï Egyesület véleménye
69 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_RENDELET 1.sz.mell.KSZT_M76_2021.02
3.99 Mb pdf
Melléklet 03_melleklet_RENDELET 2.sz.mell bringaút 1
548 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_RENDELET 3.sz bringaút_3
521 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_RENDELET 4. sz. bringa jelmagy
195 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_RENDELET 5. sz. V_5
399 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_RENDELET 6. sz. V_3_4
591 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_RENDELET 7. sz. V1_2_3
265 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_RENDELET 8. sz. bringa jelmagy
168 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_Rendelettervezet
103 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_jegyzïi feljegyz törv.ellenj.elmaradról
51 Kb pdf
Előterjesztés 04_Vagyonhasznosítási ügyek_házing.értékes.rend.mód
1.41 Mb pdf
Előterjesztés 05_0440-3 hrsz-ú ingatlan bérbe adása
1.76 Mb pdf
Előterjesztés 06_Önk.feladatellátást szolgáló fejl.támogatására pályázat benyújt.
1.15 Mb pdf
Előterjesztés 07_Balaton-part fejlesztés tervezés megindítása
156 Kb pdf
Előterjesztés 08_309-2020 (XI.26.) KT. határozat módosítása II.
349 Kb pdf
Előterjesztés PÜB_elïterjesztés
484 Kb pdf
Melléklet PÜB_1. sz. melléklet - Jogszabálykivonatok
183 Kb pdf
Melléklet PÜB_A_2. sz. melléklet - Hub Mariann nyilatkozat
44 Kb pdf
Melléklet PÜB_3. sz. melléklet - Szakértïi vélemény - Kossuth Lajos utca 11. 1-2.-signed
1.51 Mb pdf
Melléklet PÜB_A_4. sz. melléklet - Dr. Pintér Andrea nyilatkozat
45 Kb pdf
Melléklet PÜB_5. sz. melléklet - Szakértïi vélemény - Rákóczi tér 13-A 3-1.-signed
1.56 Mb pdf
Melléklet PÜB_A_6. sz. melléklet - Haga Klaudia nyilatkozat
47 Kb pdf
Melléklet PÜB_7. sz. melléklet - Szakértïi vélemény - Rákóczi tér 13-A 5-4.-signed
1.51 Mb pdf
Melléklet PÜB_A_8. sz. melléklet - Dr. Gieth Andrea nyilatkozat
45 Kb pdf
Melléklet PÜB_9. sz. melléklet - Szakértïi vélemény - Vásár tér 10-B 1-6.-signed
1.98 Mb pdf
Melléklet PÜB_A_10. sz. melléklet - P. Nagyné M. Ibolya nyilatkozat
48 Kb pdf
Melléklet PÜB_11. sz. melléklet - Szakértïi vélemény - Vaszary Kolos utca 11-A 4-11-signed
1.76 Mb pdf
Melléklet PÜB_A_12. sz. melléklet - Rácz László nyilatkozat
43 Kb pdf
Melléklet PÜB_13. sz. melléklet - Szakértïi vélemény - Vaszary Kolos utca 11-A földszint 1.-signed
1.83 Mb pdf
Melléklet PÜB_A_14. sz. melléklet - Budai Petra nyilatkozat
36 Kb pdf
Melléklet PÜB_15. sz. melléklet - Szakértïi vélemény - Vaszary Kolos utca 7-B 3-11.-signed
1.51 Mb pdf
Melléklet PÜB_A_16. sz. melléklet - Orsós Zsolt nyilatkozat
42 Kb pdf
Melléklet PÜB_17. sz. melléklet - Szakértïi vélemény - Dózsa György utca 183.-signed
3.17 Mb pdf
Határozat 046-2021 (II.25.) EFOP-1.5.2. projekt ösztönzï tám.rend.mód.kezdem.
45 Kb pdf
Határozat 047-2021 (II.25.) Szerkezeti Terv módosítása_M76_kerékpárforg.létesítm.
1.79 Mb pdf
Határozat 048-2021 (II.25.) önk. házing. értékesítése rend.mód.kezdem.
39 Kb pdf
Határozat 049-2021 (II.25.) Kossuth u.31. társasházban lévï önk. ingatlanok értékesítése
69 Kb pdf
Határozat 050-2021 (II.25.) 0440-3 hrsz-ú ing.bérbe adása_területbérl.szerz.kötése a 0440-10 hrsz-ú területre
49 Kb pdf
Határozat 051-2021 (II.25.) önk. feladatellátást szolg.fejl.pályázat benyújt_Sörház u. és járda
50 Kb pdf
Határozat 052-2021 (II.25.) Balaton-part fejl. program tervezési feladatainak megindítása_önk.létszámemelés
52 Kb pdf
Határozat 053-2021 (II.25.) 309-2020. (XI. 26.) KT. hat. módosítása II_GESZ létszámcsökkentés
80 Kb pdf
Határozat 054-2021 (II.25.) CSGYK intézményvez. pályázat eredménytelenné nyilv. (zárt)
38 Kb pdf
Határozat 055-2021 (II.25.) Dr. Varga Veronika CSGYK intézményvezetïi megbízása (zárt)_anonimizált
45 Kb pdf
Határozat 056-2021 (II.25.) Kïrös László HUSZ Kft. ügyvezetïjének kérelme_megbízási jogviszony munkaviszonyra mód. és alapbéremelés (zárt)_anonim.
46 Kb pdf
Határozat 057-2021 (II.25.) Róka Zoltán lakásügye (zárt)
73 Kb pdf
Határozat 058-2021 (II.25.) Kossuth u 11. I.2. önk. bérlakás vételárának megállapítása
46 Kb pdf
Határozat 059-2021 (II.25.) Rákóczi tér 13.A. III.1. önk. bérlakás vételárának megállapítása
47 Kb pdf
Határozat 060-2021 (II.25.) Rákóczi tér 13.A. V.4. önk. bérlakás vételárának megállapítása
46 Kb pdf
Határozat 061-2021 (II.25.) Vásár tér 10.B. I.6. önk. bérlakás vételárának megállapítása
47 Kb pdf
Határozat 062-2021 (II.25.) Vaszary K. u. 11.A. IV.11. önk. bérlakás vételárának megállapítása
47 Kb pdf
Határozat 063-2021 (II.25.) Vaszary K. u. 11.A. fsz.1. önk. bérlakás vételárának megállapítása
47 Kb pdf
Határozat 064-2021 (II.25.) Vaszary K. u. 7.B. 3.11. önk. bérlakás vételárának megállapítása
45 Kb pdf
Határozat 065-2021 (II.25.) Sármellék Dózsa Gy. u.183. önk. bérlakás vételárának megállapítása
46 Kb pdf