Képviselő-testület ülés

2022. június 30. (csütörtök) 10:00

Napirend

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

2. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

3. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérléséről szóló 2/2005. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

4. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

5. Tájékoztató az önkormányzatot, intézményeit és gazdasági társaságait érintő nettó 2 millió forint feletti elnyert, folyamatban lévő, illetőleg az idei évben eddig lezárt pályázatok státuszáról és pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

6. Beszámoló a 2021. évi adózási tapasztalatokról

Előterjesztő: Dr. Gábor Hajnalka jegyző

7. Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2022. I. félévében végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

8. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

Interpelláció(k)

Egyéb ügyek:

9. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2021. évi prémiumfeltételeinek értékelése és a 2022. évi prémiumfeltételek meghatározása

10. Vagyonhasznosítási ügyek

11. Keszthely város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás

12. Keszthely Város településrendezési eszközeinek átfogó felülvizsgálata

13. Az V. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának ügye

14. A Keszthelyi Életfa Óvoda óvodavezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása (zárt)

15. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről (zárt)

16. Javaslat Bakonyi Károly-díj adományozására (zárt)

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
112 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20220630_KT_nyilt_jkv
1.64 Mb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
204 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítï
288 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20220628_átruházott felj.
160 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. 2022.06 havi táj.
112 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jogszabálytájékoztató
49 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról táj.
369 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM átruházott döntések
201 Kb pdf
Előterjesztés 00_PÜB_20220628_átruházott felj.
279 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20220628_átruházott felj.
161 Kb pdf
Előterjesztés 01_elïterjesztés_2022. évi költségvetés módosítása
539 Kb pdf
Melléklet 01_melléklet_Intézmények beruházásai és felújításai
96 Kb pdf
Melléklet 01_melléklet_Intézmények módosítási kérelme
521 Kb pdf
Melléklet 01_melléklet_Keszthelyi Életfa αvoda kérelme
50 Kb pdf
Melléklet 01_melléklet_Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály kérelme
125 Kb pdf
Melléklet 01_melléklet_rendelettervezet
193 Kb pdf
Melléklet 01_melléklet_rendelettervezet_módosított
194 Kb pdf
Melléklet 01_melléklet_rendelettáblák
696 Kb pdf
Melléklet 01_melléklet_rendelettáblák_módosított
696 Kb pdf
Melléklet 01_melléklet_Önkormányzati és igazgatási osztály kérelme
55 Kb pdf
Előterjesztés 02_elïterjesztés_Parkolási rendelet módosítása (rendelettervezet)
2.45 Mb pdf
Melléklet 02_melléklet Dékány Péter képviselï módosító indítványa
70 Kb pdf
Melléklet 02_melléklet Keszthelyi Környezetvédï Egyesület véleménye
93 Kb pdf
Melléklet 02_melléklet KÉVE véleménye
56 Kb pdf
Melléklet 02_melléklet jegyzïi felj.törv.ellenj.elmaradásáról
44 Kb pdf
Előterjesztés 03_Helyiségek bérletérïl szóló rend.mód.
202 Kb pdf
Előterjesztés 04_Intézményi térítési díj rendelet módosítása
1.05 Mb pdf
Előterjesztés 05_Pályázatokról tájékoztató
926 Kb pdf
Előterjesztés 06_Beszámoló a 2021. évi adózási tapasztalatokról
625 Kb pdf
Előterjesztés 07_Beszámoló a Társulási Tanács 2022. I. félévi tevékenységérïl
140 Kb pdf
Előterjesztés 08_KT 2022. II. félévi munkaterv javaslat
390 Kb pdf
Előterjesztés 09_VÜZ Kft. ügyvez.2021. évi prémiumfelt.értékelése_2022. évi prémiumköv.meghat.
753 Kb pdf
Előterjesztés 10_Vagyonhasznosítási ügyek_elïterjesztés kieg.
413 Kb pdf
Előterjesztés 10_elïterjesztés_Vagyonhasznosítási ügyek
378 Kb pdf
Melléklet 10_1. sz. melléklet - Tul. lap, térképmásolat
230 Kb pdf
Melléklet 10_2. sz. melléklet - Felmérési vázrajz
40 Kb pdf
Melléklet 10_3. sz. melléklet - Bérleti ajánlat
78 Kb pdf
Melléklet 10_4. sz. melléklet - Jogszabálykivonat
97 Kb pdf
Melléklet 10_5. sz. melléklet - Értékbecslés
888 Kb pdf
Melléklet 10_6. sz. melléklet - Aktualizált szakértïi vélemény
248 Kb pdf
Melléklet 10_7.sz.melléklet - Térképkivonat
591 Kb pdf
Melléklet 10_8. sz. melléklet - Szándéknyilatkozat
39 Kb pdf
Melléklet 10_8.sz.melléklet Változási vázrajz
130 Kb pdf
Melléklet 10_9.sz.melléklet Szakértïi vélemény
206 Kb pdf
Előterjesztés 11_Menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása
6.31 Mb pdf
Előterjesztés 12_elïterjesztés_Keszthely Város településrendezési eszközeinek átfogó felülv
169 Kb pdf
Melléklet 12_1.sz.melléklet_068-2018 (III.29.) településrendezési eszköz felülvizsg. elrendelése
174 Kb pdf
Melléklet 12_2.sz.melléklet_Miniszterelnökségi levél 2019.01.22.
54 Kb pdf
Melléklet 12_3.sz.melléklet_Elïzetes tájékoztatás kérés 2018
703 Kb pdf
Melléklet 12_4.sz.melléklet_Lakossági fórum
60 Kb pdf
Melléklet 12_5.sz.melléklet_Miniszterelnökség levél
239 Kb pdf
Melléklet 12_6.sz.melléklet_Elïzetes tájékoztatás kérés 2022
65 Kb pdf
Melléklet 12_I.sz.MELLÉKLET_Módosító indítványok_T
174.08 Mb pdf
Előterjesztés 13_V. számú felnïtt háziorvosi körzet ellátásának ügye
1.23 Mb pdf
Előterjesztés S1_109-2022 (IV.28.) KT.hat. mód_TOP Plusz
258 Kb pdf
Interpelláció Molnár Tibor képviselő interpelláció
123 Kb pdf
Határozat 157-2022 (VI.30.) Keszthelyi Életfa αvoda létszámkeretének csökkentése
54 Kb pdf
Határozat 158-2022 (VI.30.) parkolási rend.mód.kezdem
49 Kb pdf
Határozat 159-2022 (VI.30.) helyiségrendelet mód. kezdem.
51 Kb pdf
Határozat 160-2022 (VI.30.) térítési díj rend.mód.kezdem.
48 Kb pdf
Határozat 161-2022 (VI.30.) Pályázatokról tájékoztató
48 Kb pdf
Határozat 162-2022 (VI.30.) 2021. évi adózási tapasztalatokról beszámoló
36 Kb pdf
Határozat 163-2022 (VI.30.) Társulási Tanács 2022. I. félévi beszámoló
39 Kb pdf
Határozat 164-2022 (VI.30.) KT 2022.II.félévi munkaterv
268 Kb pdf
Határozat 165-2022 (VI.30.) VÜZ Kft. ügyvez. 2021. évi prémiumfelt.értékelése
109 Kb pdf
Határozat 166-2022 (VI.30.) VÜZ Kft. ügyvez. 2022. évi prémiumfelt.meghatározása
92 Kb pdf
Határozat 167-2022 (VI.30.) 3836-3-A hrsz. épület-ingatlan értékesítése
62 Kb pdf
Határozat 168-2022 (VI.30.) Georgikon u. 3. kezelïi jog átadása ESZI-tïl VÜZ Kft-hez
61 Kb pdf
Határozat 169-2022 (VI.30.) Kossuth u. 41. helyiség bérbeadása_Bee Media Kft.
66 Kb pdf
Határozat 170-2022 (VI.30.) Keszthely településrendezési eszközeinek átfogó felülvizsg.
46 Kb pdf
Melléklet 170-2022 (VI.30.) hat. melléklete_településrend.eszk._I.sz.MELLÉKLET_Módosító indítványok_T
174.08 Mb pdf
Határozat 171-2022 (VI.30.) V. sz. felnïtt háziorv.körzet feladat-ell.szerz.megköt_Dr.Springman Fanni
82 Kb pdf
Határozat 172-2022 (VI.30.) 109-2022. (IV. 28.) KT.hat. mód_TOP Plusz-1.3.1-21
63 Kb pdf
Határozat 173-2022 (VI.30.) Életfa αvoda óvodavez.pály.érvényességének megállap. (zárt)
48 Kb pdf
Határozat 174-2022 (VI.30.) Életfa αvoda óvodavez.pály.eredménytelenné nyilv_intézményvez.feladatok ell. (zárt)
57 Kb pdf
Határozat 175-2022 (VI.30.) peres ügyekrïl táj. (zárt)
37 Kb pdf
Határozat 176-2022 (VI.30.) Dr. Bakonyi Károly-díj adományozása_Dr.Kondorosy Elïd (zárt)_anonim.
89 Kb pdf