Képviselő-testület ülés

2019. november 28. (csütörtök) 10:00

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
246 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20191128_KT_jkv
2.35 Mb pdf
Melléklet 20191128_KT_jkv_melleklet_Valaszok Czuth kepviselo reszere
199 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítő_nyilt
246 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20191112_átruházott felj.
125 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20191126_átruházott felj.
248 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. HaviTájékoztató 2019.11.
936 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jogszabálytájékoztató
38 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról jelentés (nyílt)
680 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM_átruházott döntések
430 Kb pdf
Előterjesztés 00_PÜB_20191113_átruházott felj.
101 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20191112_átruházott felj.
103 Kb pdf
Előterjesztés 00_VÜZ Kft. negyedéves gazd.táj.
219 Kb pdf
Előterjesztés 01_KVÖ SZMSZ módosítása
404 Kb pdf
Előterjesztés 02_Törzsvagyon átminősítése_Kh_1725_4_hrsz_ing
973 Kb pdf
Előterjesztés 03_2019. II. és III. negyedév belső ell. beszámoló
2.45 Mb pdf
Előterjesztés 04_2020-2023. évi stratégiai ell. terv és 2020. évi ellenőrzési terv
3.93 Mb pdf
Előterjesztés A_05_Gazd.társaságok_egyesületek_alapítv.tisztségv.megb.felülv
1.05 Mb pdf
Előterjesztés 06_Társulási megállapodás módosítása
374 Kb pdf
Előterjesztés 07_Általános iskolai felvételi körzethatárok vélem.
3.11 Mb pdf
Előterjesztés 08_HUSZ NKft. hitelfelvétele
510 Kb pdf
Előterjesztés 09_Vasi Consulting Kft. üzletrész értékes.II.
1.12 Mb pdf
Előterjesztés 10_Kossuth_10_bérleti szerz.hosszabb
1,020 Kb pdf
Előterjesztés 11_TOP_311_BR_parkoló_kivitelező_kiválasztása_végső_döntés
626 Kb pdf
Előterjesztés 12_előterjesztés
148 Kb pdf
Melléklet 12_1. sz. melléklet
76 Kb pdf
Melléklet 12_2.sz. melléklet
743 Kb pdf
Melléklet 12_3. sz. melléklet
589 Kb pdf
Melléklet 12_4. sz. melléklet
128 Kb pdf
Melléklet 12_5. sz. melléklet
107 Kb pdf
Melléklet 12_6. sz. melléklet
13.08 Mb pdf
Előterjesztés 13_előterjesztés
136 Kb pdf
Melléklet 13_1. sz. melléklet
61 Kb pdf
Melléklet 13_2. sz. melléklet
11.62 Mb pdf
Melléklet 13_3. sz. melléklet
652 Kb pdf
Melléklet 13_4. sz. melléklet
115 Kb pdf
Melléklet 13_5. sz. melléklet
207 Kb pdf
Melléklet 13_6. sz. melléklet
207 Kb pdf
Előterjesztés A_14_Alapító okiratok módosítása
2.45 Mb pdf
Előterjesztés 15_Védjegyoltalom megújítása
375 Kb pdf
Előterjesztés 16_KPH SZMSZ módosítása
1.14 Mb pdf
Előterjesztés 17_Közös közbeszerzési szabályzat jóváhagy
1.04 Mb pdf
Előterjesztés 18_Jelképhasználat V
418 Kb pdf
Előterjesztés 19_Támogatási kérelem
257 Kb pdf
Előterjesztés S1_Parkolási rend.mód.
1.50 Mb pdf
Melléklet S1_Jegyzői felj.törv.ellenj.elmarad._melleklet
51 Kb pdf
Határozat 276-2019 (XI.28.) önk. törzsvagyon átmin. rend. mód. kezd. _1725-4 hrsz-ú ingatlan
173 Kb pdf
Határozat 277-2019 (XI.28.) parkolási rend. mód. kezdem
171 Kb pdf
Határozat 278-2019 (XI.28.) 2019. II. és III. n.évi belső ell.táj.jóváhagy
212 Kb pdf
Határozat 279-2019 (XI.28.) KVÖ 2020-2023. évekre vonatk. stratégiai ellenőrzési terv elfog
188 Kb pdf
Melléklet 279-2019 (XI.28.) hat. melléklete - Stratégiai_Ellenőrzési_Terv_2020-2023
671 Kb pdf
Határozat 280-2019 (XI.28.) KVÖ 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
231 Kb pdf
Melléklet 280-2019 (XI.28.) hat melléklete - belső ell.munkaterv_IV.sz. melléklet
250 Kb pdf
Határozat 281-2019 (XI.28.) VÜZ Kft. FB megválasztása
217 Kb pdf
Határozat 282-2019 (XI.28.) HUSZ Kft. FB megválasztása
217 Kb pdf
Határozat 283-2019 (XI.28.) Városfejlesztő Kft. FB megválasztása
215 Kb pdf
Határozat 284-2019 (XI.28.) Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Kft. FB-be tag delegálása
214 Kb pdf
Határozat 285-2019 (XI.28.) KETÉH Kft. FB-be tagok delegálása
214 Kb pdf
Határozat 286-2019 (XI.28.) TV Kft. FB tag változás
214 Kb pdf
Határozat 287-2019 (XI.28.) Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
212 Kb pdf
Határozat 288-2019 (XI.28.) Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
214 Kb pdf
Határozat 289-2019 (XI.28.) HUSZ Kft. hitelfelvétele_készfizető kezességvállalás
215 Kb pdf
Határozat 290-2019 (XI.28.) HUSZ Kft. hitelfelvétele_forrás biztosítása
215 Kb pdf
Határozat 291-2019 (XI.28.) Vasi Consulting Kft. üzletrész értékes.II_egyeztetések folyt
169 Kb pdf
Határozat 292-2019 (XI.28.) Kossuth u. 10. helyiség bérleti szerz. meghosszabb_Török Tibor
231 Kb pdf
Határozat 293-2019 (XI.28.) Ingyenes B+R parkoló építési beruházás kivitelező kivál.közbesz.II
219 Kb pdf
Határozat 294-2019 (XI.28.) 2673-2676 hrsz-ú ing. vélem.szakasz lez._HÉSZ mód_Kurucz Szabolcs
217 Kb pdf
Határozat 295-2019 (XI.28.) M76 autóút vélem.szaksz lezárása_HÉSZ mód.kezdem
217 Kb pdf
Határozat 296-2019 (XI.28.) Balaton Fesztivál Alapítvány alapító okirat mód
169 Kb pdf
Melléklet 296-2019 (XI.28.) hat. melléklete - Balaton Fesztivál Alapítvány alapító okirat
467 Kb pdf
Határozat 297-2019 (XI.28.) Újkori Középisk. HELIKONI Ünneps. Alapítv. kuratóriumi elnök vált_alapító okirat mód
172 Kb pdf
Melléklet 297-2019 (XI.28.) hat. melléklete - Helikoni Alapítvány alapító okirat
425 Kb pdf
Határozat 298-2019 (XI.28.) Goldmark K. Művelődési Központ alapító okirat mód
170 Kb pdf
Melléklet 298-2019 (XI.28.) hat. melléklete - Goldmark K.Műv.Közp.alapító okirat
414 Kb pdf
Határozat 299-2019 (XI.28.) Fejér György Városi Könyvtár alapító okirat mód
171 Kb pdf
Melléklet 299-2019 (XI.28.) hat. melléklete - Könyvtár alapító okirat
511 Kb pdf
Határozat 300-2019 (XI.28.) Védjegyoltalom megújítása_Keszthely a Balaton fővárosa jelmondat
212 Kb pdf
Határozat 301-2019 (XI.28.) KPH SZMSZ módosítása
401 Kb pdf
Határozat 302-2019 (XI.28.) Közös közbeszerzési szabályzat jóváhagyása_TOP-5.2.1-15
186 Kb pdf
Melléklet 302-2019 (XI.28.) hat. melléklete - TOP521_Kozos_kozbesz_es besz_szab
776 Kb pdf
Határozat 303-2019 (XI.28.) Vajda János Gimnázium jelképhasználata
219 Kb pdf
Határozat 304-2019 (XI.28.) Pro Cultura Keszthely kitüntetés adományozása (zárt)
412 Kb pdf