Képviselő-testület ülés

2022. május 26. (csütörtök) 10:00

Napirend

1. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emlékmű állítás rendjéről szóló 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

2. A fásszárú növények védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

3. Tájékoztató a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság által 2021. évben elvégzett munkáról

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

4. Keszthely város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi járatokkal ellátandó
személyszállítási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megújítása

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

5. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenysége

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

6. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2021. évi tevékenysége

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

7. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenysége

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

8. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenysége

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

9. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenysége

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

10. Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

11. Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről

Előterjesztő: Dr. Gábor Hajnalka jegyző

12. Beszámoló a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

13. Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

14. Beszámoló a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

15. Beszámoló a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Támogató Szolgálata keszthelyi intézményének 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

16. Tájékoztató a Magyar Református Egyház Zsinati Iroda által fenntartott Filemon Támogató Szolgálat 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

17. Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

18. Beszámoló Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

19. Tájékoztató Keszthely Város Idősügyi Tanácsa 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Vozár Péterné alpolgármester

20. Tájékoztató Keszthely Város Ifjúsági Kerekasztala 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Tamás alelnök

21. Tájékoztató Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Csótár András elnök

Interpelláció(k)

Egyéb ügyek

22. Keszthely-Fenékpuszta 99549 jelű és az M76 és 76 sz. főút között forgalomba helyezett új 99555 jelű kerékpárút üzemeltetési feladatainak ellátása

23. A Keszthely Hazavár EFOP-1.2-11-16-2017-00023 című projekt lakásfelújításra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása

24. A TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú és „Keszthely Zöld Város” című pályázat kivitelező kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás vitarendezési kérelem

25. A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen című TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 pályázat ügye (zárt)

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
156 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20220526_KT_nyilt_jkv
1.85 Mb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
124 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítï
273 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_átruházott felj.
227 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. 2022.05. havi táj.
103 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jogszabálytájékoztató
58 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról táj.
189 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM átruházott döntések
313 Kb pdf
Előterjesztés 00_PÜB_átruházott felj.
65 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_átruházott felj.
137 Kb pdf
Előterjesztés 01_Közterületek elnevezésérïl szóló rendelet módosítása
705 Kb pdf
Előterjesztés 02_Keszthelyi Környezetvédï Egyesület véleménye
46 Kb pdf
Előterjesztés 02_jegyzïi feljegyzés törv.ellenj.elmarad.
41 Kb pdf
Előterjesztés 02_elïterjesztés
425 Kb pdf
Melléklet 02_melléklet_1.
52 Kb pdf
Melléklet 02_melléklet_2
2.52 Mb pdf
Melléklet 02_melléklet_3
958 Kb pdf
Előterjesztés 03_Katasztrófavéd.táj. és T√zoltóság beszámoló
805 Kb pdf
Előterjesztés 05_VÜZ Kft. 2021. évi tevékenysége
4.53 Mb pdf
Előterjesztés 06_KETÉH Kft. 2021. évi tevékenysége
2.16 Mb pdf
Előterjesztés 07_HUSZ Kft. 2021. évi tevékenysége
1.27 Mb pdf
Előterjesztés 08_TV Kft. 2021. évi tevékenysége
1.16 Mb pdf
Előterjesztés 09_Városfejlesztï Kft. 2021. évi tevékenysége
930 Kb pdf
Előterjesztés 10_Környezeti állapot tájékoztató
2.69 Mb pdf
Előterjesztés 11_Gyermekvédelmi beszámoló
2.41 Mb pdf
Előterjesztés 12_CSGYK 2021. évi beszámoló
1.32 Mb pdf
Előterjesztés 13_SZSZK 2021. évi beszámoló
1.17 Mb pdf
Előterjesztés 14_Szent Erzsébet Alapítvány 2021. évi beszámoló
588 Kb pdf
Előterjesztés 15_Kolping Támogató Szolg. 2021. évi tájékoztató
3.73 Mb pdf
Előterjesztés 16_Filemon Támogató Szolg. 2021. évi tájékoztató
351 Kb pdf
Előterjesztés 17_MMSZ Gondviselés Háza 2021. évi beszámoló
696 Kb pdf
Előterjesztés 18_ESZI 2021. évi beszámoló
655 Kb pdf
Előterjesztés 19_Idïsügyi Tanács 2021. évi tevékenysége
628 Kb pdf
Előterjesztés 20_Ifjúsági Kerekasztal 2021. évi tevékenysége
198 Kb pdf
Előterjesztés 21_Beszámoló az Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységérïl
257 Kb pdf
Előterjesztés 22_Kerékpárutak üzemeltetési feladatainak ellátása
646 Kb pdf
Előterjesztés 23_Keszthely_Hazavár lakásfelúj.közbesz.elj.lezárása
754 Kb pdf
Előterjesztés 24_Zöld város közbeszerzési eljárás vitarendezés
415 Kb pdf