Képviselő-testület ülés

2022. október 27. (csütörtök) 10:00

Napirend

1. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

3. A 2023. évi helyiségbérleti díjak meghatározása

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

4. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi II. negyedévi ellenőrzési tervének teljesítéséről és Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési munkaterve.

Előterjesztő: Dr. Gábor Hajnalka jegyző

5. A 2022/2023. évi téli hószolgálati- és síkosság-mentesítési operatív terv jóváhagyása

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

6. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

Interpelláció(k)

Egyéb ügyek

7. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei

8. A Keszthely 0135/30, 0135/31 és 0135/32 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

9. Vagyonhasznosítási ügyek

10. Kültéri kézilabda pálya építése tárgyában hozott 321/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat módosítására.

11. A 2022. évi Közbeszerzési Terv 1. számú módosítása

12. Javaslat a Sörház utca átnevezésére

13. Javaslat a „Pro Cultura Keszthely” kitüntető cím adományozására (zárt)

14. Egyedi lakásügyek (zárt)

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
85 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20221027_KT_nyilt_jkv
1.96 Mb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
89 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítő
148 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20221025_átruházott felj.
248 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. 2022.10. havi táj.
99 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jogszabálytájékoztató
50 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról táj.
331 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM két ülés közti táj.
138 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM átruházott döntések
327 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20221025_átruházott felj.
71 Kb pdf
Előterjesztés 01_Önkormányzati SZMSZ módosítása
375 Kb pdf
Előterjesztés 02_Lakásrendelet módosítása
1.37 Mb pdf
Előterjesztés 03_2023. évi helyiségbérleti díjak meghatározása
742 Kb pdf
Előterjesztés 03_Kiegészítés_2023. évi helyiségbérleti díjak meghatározása
189 Kb pdf
Előterjesztés 04_Tájékoztató a 2022. II.n.évi belső ell. terv telj._2023. évi belső ell.terv
6.44 Mb pdf
Előterjesztés 05_2022-23. évi téli hószolg. operatív terv jóváhagy.
2.41 Mb pdf
Előterjesztés 06_Televízió Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása
236 Kb pdf
Előterjesztés 07_Városfejlesztő Kft. ügyei
501 Kb pdf
Előterjesztés 07_Városfejlesztő Kft. ügyei_KVF_FB_jegyzokonyv
76 Kb pdf
Előterjesztés A_08_Belterületbe vonás_0135-30_0135-31_0135-32 hrsz.
2.16 Mb pdf
Előterjesztés 09_Kiegészítés_Vagyonhasznosítási ügyek
163 Kb pdf
Előterjesztés 09_Vagyonhasznosítási ügyek
2.11 Mb pdf
Előterjesztés 10_Kültéri kézilabdapálya 321-2021. (XII. 9.) KT. határozat módosítása
249 Kb pdf
Előterjesztés 11_2022. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítása
1,008 Kb pdf
Előterjesztés 12_Javaslat a Sörház utca átnevezésére
793 Kb pdf
Előterjesztés S1_KPH SZMSZ módosítása
206 Kb pdf
Előterjesztés S2_Javaslat a kulturális és turisztikai intézményrendszer fejlesztésére III
1.89 Mb pdf
Határozat 216-2022 (X.27.) Önkorm. SZMSZ mód. kezdem
54 Kb pdf
Határozat 217-2022 (X.27.) Lakásrendelet mód. kezdem
56 Kb pdf
Határozat 218-2022 (X.27.) 2023. évi helyiségbérleti díjak
59 Kb pdf
Határozat 219-2022 (X.27.) 2023. évi helyiségbérleti díjkedv.
67 Kb pdf
Határozat 220-2022 (X.27.) 2022. II. n.évi belső ellenőrzésekről táj
50 Kb pdf
Határozat 221-2022 (X.27.) KVÖ 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv
322 Kb pdf
Határozat 222-2022 (X.27.) 2022-2023. évi téli hószolg. operatív terv jóváhagy
93 Kb pdf
Határozat 223-2022 (X.27.) TV Kft. ügyvezetői beosztására pályázat kiírása
180 Kb pdf
Határozat 224-2022 (X.27.) Városfejlesztő Kft. keretszerződés előkészítése_projektek előkészítése lebonyolítása elszámolása
70 Kb pdf
Határozat 225-2022 (X.27.) 0133-33_0133-34_0133-36 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása
63 Kb pdf
Határozat 226-2022 (X.27.) 0135-30_0135-31_0135-32 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása
61 Kb pdf
Határozat 227-2022 (X.27.) Kossuth u. 13. elővásárlási jogról lemond. 1122-A-1_1122-A-15_1122-A-17 hrsz.
59 Kb pdf
Határozat 228-2022 (X.27.) Bem u. 21. társasház 508-7-B-1-2 hrsz. ingatlanok bérbeadása_Nádudvari László
75 Kb pdf
Határozat 229-2022 (X.27.) Kócsag u. 1445-2 hrsz. területhasználati megállapodás_Kisgyörgy Borbála
86 Kb pdf
Határozat 230-2022 (X.27.) Pál u. 1. 2. elővásárlási jogról lemond. 1725-7-A-5_1725-7-B_1725-7-C-2 hrsz
61 Kb pdf
Határozat 231-2022 (X.27.) Kültéri kézilabda pálya építése_321-2021. (XII. 9.) KT. hat. mód.
59 Kb pdf
Határozat 232-2022 (X.27.) 2022. évi összesített közbeszerzési terv 1. sz. mód
111 Kb pdf
Határozat 233-2022 (X.27.) Közbeszerzési eljárás kiírása_TOP-2.1.3-16 Zámor csapadékvíz kezelés fejl._Belvárosi csapadékvíz elvez.
87 Kb pdf
Határozat 234-2022 (X.27.) Közbeszerzési eljárás kiírása_TOP-2.1.2-15 Zöld város_Kresz Park rész kivitelezés
84 Kb pdf
Határozat 235-2022 (X.27.) Közbeszerzési eljárás kiírása_Kossuth u. 2._Kossuth u. 24. 6 db lakás felújítás
87 Kb pdf
Határozat 236-2022 (X.27.) Sörház utca (994 hrsz) átnevezése_Reischl Imre utca
59 Kb pdf
Határozat 237-2022 (X.27.) KPH SZMSZ mód.
175 Kb pdf
Határozat 238-2022 (X.27.) Könyvtár megszüntető okirat jóváhagy.
155 Kb pdf
Határozat 239-2022 (X.27.) Goldmark K.Művelődési Központ alapító okirat mód.
240 Kb pdf
Határozat 240-2022 (X.27.) Goldmark K.Művelődési Központ igazgatói beoszt.pályázat kiírása
227 Kb pdf
Határozat 241-2022 (X.27.) Pro Cultura kitüntetés_Balatoni Múzeum (zárt)
51 Kb pdf
Határozat 242-2022 (X.27.) Pék Lajosné lakásügye (zárt)
95 Kb pdf
Határozat 243-2022 (X.27.) Somogyi Ákos Szabolcs lakásügye (zárt)
92 Kb pdf
Határozat 244-2022 (X.27.) Csontos Csilla lakásügye (zárt)
90 Kb pdf
Határozat 245-2022 (X.27.) Hermán Józsefné lakásügye (zárt)
96 Kb pdf
Határozat 246-2022 (X.27.) Hanzl Lászlóné lakásügye (zárt)
93 Kb pdf
Határozat 247-2022 (X.27.) Horváth Ilona lakásügye (zárt)
97 Kb pdf
Határozat 248-2022 (X.27.) Haga Klaudia lakásügye (zárt)
91 Kb pdf
Határozat 249-2022 (X.27.) Fodor László és Dudar Gabriella lakásügye (zárt)
92 Kb pdf
Határozat 250-2022 (X.27.) Víg Mária Judit lakásügye (zárt)
94 Kb pdf
Határozat 251-2022 (X.27.) Szlaczka József Gyuláné lakásügye (zárt)
92 Kb pdf
Határozat 252-2022 (X.27.) Farkas Béla és Farkasné Benhart Rita lakásügye (zárt)
92 Kb pdf
Határozat 253-2022 (X.27.) Ajtai Gyuláné lakásügye (zárt)
93 Kb pdf
Határozat 254-2022 (X.27.) Cserép László és Cserép Lászlóné lakásügye (zárt)
96 Kb pdf
Határozat 255-2022 (X.27.) Merse Attila és Markos Rita lakásügye (zárt)
93 Kb pdf
Határozat 256-2022 (X.27.) Dr. Markolt Rita lakásügye (zárt)
91 Kb pdf
Határozat 257-2022 (X.27.) Ferenczi Ottó lakásügye (zárt)
94 Kb pdf
Határozat 258-2022 (X.27.) Dr. Gábor Hajnalka lakásügye (zárt)
93 Kb pdf