Képviselő-testület ülés

2022. november 24. (csütörtök) 10:00

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
93 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20221124_KT_nyilt_jkv
1.36 Mb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
96 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítő
213 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20221123_átruházott felj.
350 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. HaviTájékoztató 2022.11
220 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról táj.
273 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM két ülés közti táj.
154 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM átruházott döntések
308 Kb pdf
Előterjesztés 00_PÜB_20221122_átruházott felj.
174 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20221122_átruházott felj.
1.49 Mb pdf
Előterjesztés 00_jogszabálytájékoztató
49 Kb pdf
Előterjesztés 01_Helyi adórendelet módosítása
645 Kb pdf
Előterjesztés 02_előterjesztés
269 Kb pdf
Melléklet 02_A_tájékoztató és indokolás melléklet
76 Kb pdf
Melléklet 02_Előterjesztés mellékletei - intézményi kérelmek
3.90 Mb pdf
Melléklet 02_előterjesztés kiegészítés melléklet
113 Kb pdf
Melléklet 02_rendelet táblák melléklet
648 Kb pdf
Melléklet 02_rendelettervezet melléklet
171 Kb pdf
Előterjesztés 03_KPH köztisztviselői 2023. évi illetményalapjáról_kiegészítéséről rend.megalkot
725 Kb pdf
Előterjesztés 04_Közművelődési rendelet felülvizsgálata
916 Kb pdf
Melléklet 04_Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata melléklet
143 Kb pdf
Melléklet 04_jegyzői feljegyzés törv.ellenj.elmaradásáról melléklet
38 Kb pdf
Előterjesztés 05_Lakásrendelet módosítása
448 Kb pdf
Előterjesztés 06_Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rend. felülv
451 Kb pdf
Előterjesztés 07_előterjesztés
169 Kb pdf
Melléklet 07_1. sz. melléklet
56 Kb pdf
Melléklet 07_2. sz. melléklet
44 Kb pdf
Melléklet 07_3. sz. melléklet_Esélyegyenlőségi program fv
2.06 Mb pdf
Melléklet 07_4. sz. melléklet
3.26 Mb pdf
Előterjesztés 08_Tájékoztató_2022. III. n.évi belső ell. terv teljesítéséről
1.66 Mb pdf
Előterjesztés 09_előterjesztés
406 Kb pdf
Melléklet 09_1_melléklet_HEMO_Kossuth_69_átvétel_megállap
622 Kb pdf
Melléklet 09_2_melléklet_Szent_Miklós_5_átvétel
5.59 Mb pdf
Melléklet 09_3_melléklet_Helikon Strand_Liget átvétel
4.88 Mb pdf
Melléklet 09_4_melléklet_Helikon Strand_üzemeltetési_szerz
2.80 Mb pdf
Melléklet 09_5_melléklet_Helikon_liget_támogatási szerződés
530 Kb pdf
Melléklet 09_6_melléklet_megállapodás_buszmegállók_átadása
2.27 Mb pdf
Melléklet 09_7_melléklet_Tanuszoda megállapodás aláírt
1,015 Kb pdf
Előterjesztés 10_Vagyonhasznosítási ügyek
665 Kb pdf
Előterjesztés 11_Támogatási kérelmek
690 Kb pdf
Előterjesztés 12_Csatlakozás Európai Bizottság Elnökéhez címzett kezdem.
202 Kb pdf
Előterjesztés S1_előterjesztés
216 Kb pdf
Melléklet S1_jegyzői feljegyzés törv.ellenj.elmaradásáról melléklet
42 Kb pdf
Melléklet S1_melléklet_1. sz. 185-2022 (VIII.18.) Pályázat kiírása_helyi autóbusz menetrend szerinti személyszáll.feladatok ell.
4.29 Mb pdf
Melléklet S1_melléklet_2. sz. VOLÁNBUSZ_Keszthely helyi pályázat_2023.01.01-2024.12.31
131.80 Mb pdf
Melléklet S1_melléklet_3. sz. Értékelési jegyzőkönyv
157 Kb pdf
Melléklet S1_melléklet_4 sz. Volan tájékoztatása szerződés lejár
627 Kb pdf
Előterjesztés S1_kiegészített előterjesztés
1.24 Mb pdf
Előterjesztés S2_BFT pályázat
167 Kb pdf
Előterjesztés S3_előterjesztés
544 Kb pdf
Melléklet S3_1.sz.mell_068-2018 (III.29.) településrendezési eszköz felülvizsg. elrendelése
174 Kb pdf
Melléklet S3_10. sz. mell_véleményekre adott válaszok
695 Kb pdf
Melléklet S3_11. sz. mell_el nem fogadott vélemények össz.
103 Kb pdf
Melléklet S3_2.sz.mell_Miniszterelnökségi levél 2019.01.22.
54 Kb pdf
Melléklet S3_3.sz.mell_Miniszterelnökség levél
239 Kb pdf
Melléklet S3_4. sz. mell_170-2022 (VI.30.) indítványok elfogadása
46 Kb pdf
Melléklet S3_5. sz. mell_megkeresés államigazgatási szervektől_összesítő
310 Kb pdf
Melléklet S3_6. sz. mell_megkeresés lakosság_összesítő
97 Kb pdf
Melléklet S3_7. sz. mell_megkeresés1_válaszlevelek
6.41 Mb pdf
Melléklet S3_8. sz. mell_megkeresés2_lakossági válaszlevelek
5.63 Mb pdf
Melléklet S3_9. sz. mell_lakossági fórum jegyzőkönyvvel
548 Kb pdf
Melléklet S3_I. sz. melléklet_HATÁROZAT_új beépítésre szánt
1.18 Mb pdf
Melléklet S3_1 melléklet - Külterületi szabályozási terv
32.30 Mb pdf
Melléklet S3_1 melléklet - Szerkezeti terv
28.35 Mb pdf
Melléklet S3_10 melléklet - bányatelkek és ásványanyag lelőhelyek
1.13 Mb pdf
Melléklet S3_11 melléklet - barnamezős területek
1.06 Mb pdf
Melléklet S3_12 melléklet - hidrogeológiai védőterületek
5.20 Mb pdf
Melléklet S3_13 melléklet - hátsókertek minimális méretei
382 Kb pdf
Melléklet S3_2 melléklet - Belterületi szabályozási terv
70.79 Mb pdf
Melléklet S3_2-6 melléklet - Településszerkezeti terv leírás
1.54 Mb pdf
Melléklet S3_3 melléklet - építési övezetek-övezetek előírásai táblázat
790 Kb pdf
Melléklet S3_4 melléklet - javasolt út minta-keresztszelvények
911 Kb pdf
Melléklet S3_5 melléklet - városközpont területe
6.04 Mb pdf
Melléklet S3_6 melléklet - régészeti lelőhelyek
7.04 Mb pdf
Melléklet S3_7 melléklet - építészeti értékvédelem
1.74 Mb pdf
Melléklet S3_8 melléklet - egyes térségi övezetek
5.34 Mb pdf
Melléklet S3_9 melléklet - természetvédelmi területek
9.15 Mb pdf
Melléklet S3_melléklet_Keszthely HÉSZ tervezet
836 Kb pdf
Melléklet S3_melléklet_határozat tervezet
317 Kb pdf
Melléklet S3_melléklet_I RÉSZ_Keszthely felülvizsgálat alátámasztó dokumentáció
204.85 Mb pdf
Melléklet S3_melléklet_II RÉSZ_Keszthely felülvizsgálat alátámasztó dokumentáció
54.98 Mb pdf
Határozat 289-2022 (XI.24.) Kossuth u. 24_3 lakás felújítása közbesz_235-2022 (X.27.) hat. hatályon kívül hely.
60 Kb pdf
Határozat 290-2022 (XI.24.) KPH köztisztviselői 2023. évi illetményalap. és illetménykieg.rend.megalkot.kezdem.
64 Kb pdf
Határozat 291-2022 (XI.24.) közművelődési rend. felülvizsg
56 Kb pdf
Határozat 292-2022 (XI.24.) határozatlan idejű bérleti szerződés határozott idejű szerződéssé történő mód.
78 Kb pdf
Határozat 293-2022 (XI.24.) lakásrendelet mód. kezdem.
53 Kb pdf
Határozat 294-2022 (XI.24.) partnerségi egyeztetés rend. felülvizsg.
60 Kb pdf
Határozat 295-2022 (XI.24.) Esélyegyenlőségi Program (2019-2023) felülvizsgálata
65 Kb pdf
Melléklet 295-2022 (XI.24.) hat. melléklete_3. sz. melléklet_Esélyegyenlőségi program fv
2.06 Mb pdf
Határozat 296-2022 (XI.24.) 2022. III. n.évi belső ellenőrzésekről táj.
48 Kb pdf
Határozat 297-2022 (XI.24.) Kossuth u. 69. ingatlan hasznosításáról táj.
61 Kb pdf
Határozat 298-2022 (XI.24.) Szt. Miklós u.5.fsz.1. lakás hasznosításáról táj.
58 Kb pdf
Határozat 299-2022 (XI.24.) 3840-2 hrsz. strandfürdő és a 3836-2 hrsz. ing. hasznosításáról táj
62 Kb pdf
Határozat 300-2022 (XI.24.) Buszmegálló hasznosításáról táj
59 Kb pdf
Határozat 301-2022 (XI.24.) Tanuszoda hasznosításáról táj
62 Kb pdf
Határozat 302-2022 (XI.24.) Rákóczi tér 12. helyiségcsoport bérbeadása_Klumzer István
65 Kb pdf
Határozat 303-2022 (XI.24.) Japán-Magyar Iskola Kft_Vaszary K.u.12_helyiségbérlet_205-2022 (IX.29.) hat. módosítása
54 Kb pdf
Határozat 304-2022 (XI.24.) Teréz-Egy nap a holnapért Alapítvány_támogatás elszámolási határidő és célfeladat mód.
60 Kb pdf
Határozat 305-2022 (XI.24.) Balatoni Múzeumért Alapítvány támogatása
56 Kb pdf
Határozat 306-2022 (XI.24.) Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány támogatása
58 Kb pdf
Határozat 307-2022 (XI.24.) Karácsonyi ünnepségek tám_EJÁMI Alapítvány_Reményhez Alapítvány_Értelmi Fogyatékos Gyerm. Alapítvány
71 Kb pdf
Határozat 308-2022 (XI.24.) Csatlakozás az Európai Bizottság Elnökéhez címzett kezdeményezéshez
61 Kb pdf
Határozat 309-2022 (XI.24.) Volánbusz Zrt. pály. érvényessége_Közszolgáltatási szerződés megköt.
68 Kb pdf
Határozat 310-2022 (XI.24.) BFT pályázat benyújtása_Csengey Dénes sétány fejlesztése
78 Kb pdf
Határozat 311-2022 (XI.24.) Településrend.eszköz.átfogó felülvizsg_véleményezési szakasz lezárása
88 Kb pdf
Melléklet 311-2022 (XI.24.) hat. melléklete_I. sz. melléklet_HATÁROZAT_új beépítésre szánt
1.18 Mb pdf
Határozat 312-2022 (XI.24.) Varga Zoltán és Varga Zoltánné lakásügye (zárt)
91 Kb pdf
Határozat 313-2022 (XI.24.) Légrády Sándorné lakásügye (zárt)
88 Kb pdf
Határozat 314-2022 (XI.24.) Zatykó András lakásügye (zárt)
95 Kb pdf
Határozat 315-2022 (XI.24.) Bonnyai-Czink Roland és Bonnyai-Czink Éva lakásügye (zárt)
91 Kb pdf
Határozat 316-2022 (XI.24.) Lutár Ferenc és Lutár Ferencné lakásügye (zárt)
90 Kb pdf
Határozat 317-2022 (XI.24.) Imre Mátyás István lakásügye (zárt)
91 Kb pdf
Határozat 318-2022 (XI.24.) Mándli János lakásügye (zárt)
91 Kb pdf
Határozat 319-2022 (XI.24.) Róka Zoltán lakásügye (zárt)
92 Kb pdf
Határozat 320-2022 (XI.24.) Koroncz Ilona lakásügye (zárt)
93 Kb pdf
Határozat 321-2022 (XI.24.) László Margit lakásügye (zárt)
89 Kb pdf
Határozat 322-2022 (XI.24.) Máté Domonkos lakásügye (zárt)
92 Kb pdf
Határozat 323-2022 (XI.24.) Gass László és Gass Lászlóné lakásügye (zárt)
91 Kb pdf
Határozat 324-2022 (XI.24.) Tamássy Teréz Mária lakásügye (zárt)
94 Kb pdf
Határozat 325-2022 (XI.24.) Árvai János és Árvainé Bogdán Ilona lakásügye (zárt)
92 Kb pdf