Képviselő-testület ülés

2021. október 28. (csütörtök) 10:00

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
132 Kb pdf
Jegyzőkönyv kt_jkv_20211028
1.99 Mb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
151 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítő
213 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20211026_átruházott felj.
160 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. 2021.10. havi táj.
81 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozokról táj.
331 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM két ülés közti táj.
215 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM átruházott döntések
309 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20211026_átruházott felj.
132 Kb pdf
Előterjesztés 00_VÜZ Kft. III. negyedéves táj.
144 Kb pdf
Előterjesztés 00_jogszabálytájékoztató
35 Kb pdf
Előterjesztés 01_Taxiállomások igénybev.rendjéről önk.rend.megalkot
815 Kb pdf
Előterjesztés 02_Keszthelyi Babaköszöntő csomag rend. megalkot.
364 Kb pdf
Előterjesztés 03_Hulladékrendelet módosítása
1.37 Mb pdf
Melléklet 03_melleklet_KÉVE véleménye
380 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_ZMKH Körny.véd. Főosztály_véleménye
82 Kb pdf
Melléklet 03_melleklet_jegyzői feljegyzés törv. ellenj.elmaradásáról
57 Kb pdf
Előterjesztés 04_Keszthely Hazavár rend. mód.
475 Kb pdf
Előterjesztés 05_Fás szárú növények véd. rend. megalkot.kezdem.
2.20 Mb pdf
Előterjesztés 06_Településkép védelméről szóló rend.mód.kezdem
286 Kb pdf
Előterjesztés 07_2022. évi helyiségbérleti díjak meghatározása
598 Kb pdf
Előterjesztés 08_előterjesztés
287 Kb pdf
Melléklet 08_I. számú melléklet 272_2020. (IX.29.) hat. ell. munkaterv
350 Kb pdf
Melléklet 08_II. számú melleklet_Tájékoztató a 2021. II. negyedévi vizsgálatokról
1.31 Mb pdf
Melléklet 08_III. számú melleklet stratégiai ellenőrzési terv 2020-2023
1.41 Mb pdf
Melléklet 08_IV. számú melleklet_2022. évi belső ellenőrzési terv
1,016 Kb pdf
Melléklet 08_MELLÉKLET belső ellenőrzési terv_táblázatos
291 Kb pdf
Melléklet 08_V. számú melléklet_Jogszabálykivonat
342 Kb pdf
Előterjesztés 09_Keszthelyi Televízió Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása
571 Kb pdf
Melléklet 10_1 sz. melléklet - Tul.lap, térképmásolat
286 Kb pdf
Előterjesztés 10_előterjesztés
257 Kb pdf
Melléklet 10_2. sz. melléklet - Szabályozási terv
150 Kb pdf
Melléklet 10_3. sz. melléklet -Beépítési tanulmányterv
212 Kb pdf
Melléklet 10_4. sz. melléklet - Beépítési vázrajz
145 Kb pdf
Melléklet 10_5 sz. melléklet - Tervezett telekalakítás
38 Kb pdf
Melléklet 10_6.1. sz. melléklet Szakértői vélemény
625 Kb pdf
Melléklet 10_6.2 sz. melléklet - Szakértői vélemény
427 Kb pdf
Előterjesztés 11_Alapító okiratok és KPH SZMSZ módosítása
2.39 Mb pdf
Előterjesztés 12_Háziorvosi körzetek felülvizsg. I.
1.32 Mb pdf
Előterjesztés 13_Összefogás Keszthelyért Egyesület kérelme
478 Kb pdf
Előterjesztés 13_Összefogás Keszthelyért Egyesület kérelme_kiegészítő táj.
127 Kb pdf
Előterjesztés 14_Védjegyoltalom megújítása
442 Kb pdf
Előterjesztés 15_Stratégiai együttm. Pannon Városok Szövetsége keretében
594 Kb pdf
Előterjesztés 16_Magyar Vitorlás Szövetség és Keszthely Város Önkormányzata együttm megáll
472 Kb pdf
Előterjesztés 17_TOP-321-16 zeneiskola_tanuszoda energetika közbesz.elj.lezárása
1.42 Mb pdf
Melléklet 18_1. sz. melléklet
65 Kb pdf
Melléklet 18_2. sz. melléklet_I. Lakosssági fórum Jegyzőkönyv+ Hirdetmény
291 Kb pdf
Melléklet 18_3. sz. melléklet
104 Kb pdf
Melléklet 18_4. sz. melléklet
2.26 Mb pdf
Melléklet 18_5. sz. melléklet_II. Lakossági fórum+ Hirdetmény+Javaslattétel
301 Kb pdf
Melléklet 18_6. sz. melléklet
1.19 Mb pdf
Melléklet 18_7. sz. melléklet_I. Egyeztető tárgyalás Meghívó+ Jegyzőkönyv+ Jelenléti ív
1.80 Mb pdf
Melléklet 18_8. sz. melléklet
262 Kb pdf
Melléklet 18_MELLÉKLET_ vélemények elfogadásáról
559 Kb pdf
Melléklet 18_melleklet_jegyzői felj.törv.ellenj.elmaradásáról
46 Kb pdf
Előterjesztés 18_Környezetvédő Egyesület véleménye
68 Kb pdf
Előterjesztés S1_Támogatási kérelem
129 Kb pdf
Előterjesztés S2_Tenisztelep üzemeltetése
880 Kb pdf
Előterjesztés S3_Kerékpárút építés közbeszerzési eljárás lezárása
2.20 Mb pdf
Előterjesztés S4_Lovassy u. felújítás önrész biztosítása
745 Kb pdf
Interpelláció Molnár Tibor képviselő interpellációja
211 Kb pdf
Határozat 275-2021 (X.28.) Örökség Alapítvány támogatása
61 Kb pdf
Határozat 276-2021 (X.28.) Tenisztelep üzemeltetése
94 Kb pdf
Határozat 277-2021 (X.28.) TOP-3.1.1-15_Hévízi úti kerékpárút közbesz.elj. eredm.megállap.
90 Kb pdf
Határozat 278-2021 (X.28.) Lovassy u_223-9 hrsz_ingatlan_út felúj. többletforrás bizt.
60 Kb pdf
Határozat 279-2021 (X.28.) taxiállomások igénybev. rendjérïl önk.rend.megalkot.kezdem.
62 Kb pdf
Határozat 280-2021 (X.28.) Babaköszöntï-csomagról szóló önk. rend. megalkot.kezdem.
62 Kb pdf
Határozat 281-2021 (X.28.) hulladékrendelet mód.kezdem
60 Kb pdf
Határozat 282-2021 (X.28.) Keszthely Hazavár rend. mód.kezdem
60 Kb pdf
Határozat 283-2021 (X.28.) fás szárú növények védelm. önk.rend.megalkot.kezdem.elut.
70 Kb pdf
Határozat 284-2021 (X.28.) településkép védelmérïl szóló rend.mód. kezdem.
65 Kb pdf
Határozat 285-2021 (X.28.) 2022. évi helyiségbérleti díjak meghatározása
60 Kb pdf
Határozat 286-2021 (X.28.) 2022. évi helyiségbérleti díjkedvezm. megállapítása
67 Kb pdf
Határozat 287-2021 (X.28.) 2021.II.negyedévi belsï ell. táj. tud.vétele
50 Kb pdf
Határozat 288-2021 (X.28.) KVÖ 2022. évi belsï ellenïrzési munkaterve
380 Kb pdf
Határozat 289-2021 (X.28.) TV Kft. ügyvezetïi pályázat kiírása
181 Kb pdf
Határozat 290-2021 (X.28.) Széchenyi u.6. értékesítése_1049 hrsz.
120 Kb pdf
Határozat 291-2021 (X.28.) GESZ alapító okirat módosítása
171 Kb pdf
Határozat 292-2021 (X.28.) Goldmark K.M√v.Közp. alapító okirat módosítása
134 Kb pdf
Határozat 293-2021 (X.28.) Alapellátási Intézet alapító okirat módosítása
136 Kb pdf
Határozat 294-2021 (X.28.) KPH alapító okirat módosítása
89 Kb pdf
Határozat 295-2021 (X.28.) KPH SZMSZ módosítása
235 Kb pdf
Határozat 296-2021 (X.28.) háziorvosi körzetek felülvizsgálata I.
67 Kb pdf
Határozat 297-2021 (X.28.) Összefogás Keszthelyért Egyesület kérelme_elszámolási határidï mód.
70 Kb pdf
Határozat 298-2021 (X.28.) védjegyoltalom megújítása_Balaton Kongresszusi Központ és Színház
58 Kb pdf
Határozat 299-2021 (X.28.) Pannon Városok Szövetsége stratégiai együttm√k.
58 Kb pdf
Határozat 300-2021 (X.28.) Magyar Vitorlás Szövetséggel együttm√ködés
68 Kb pdf
Határozat 301-2021 (X.28.) TOP-321-16 zeneiskola_tanuszoda energetika közbesz.elj.lezárása
123 Kb pdf
Határozat 302-2021 (X.28.) Festetics u. 4048_1 hrsz. HÉSZ mód. vélem.szakasz lezárása
774 Kb pdf
Határozat 303-2021 (X.28.) Pro Cultura Keszthely kitüntetï cím adományozása_Könyvtár (zárt)
51 Kb pdf