Képviselő-testület ülés

2019. március 28. (csütörtök) 10:00

Napirend

1. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról 7/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

3. Választási plakát elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
(rendelettervezet)

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

4. Az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati
rendelet módosítása (rendelettervezet); a Keszthely 3114/20 hrsz. ingatlan értékesítése II.

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

5. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

6. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

7. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

8. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

9. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

10. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

11. Beszámoló a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Horváth Teréz jegyző

12. Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

13. Beszámoló a 2018. évi turisztikai tapasztalatokról

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

14. Tájékoztató a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2018. évi tevékenységéről és 2019. évi
terveiről

Előterjesztő: Bubla Zoltán elnök

15. Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 2018. évi
tevékenységéről és 2019. évi terveiről

Előterjesztő: Tar László ügyvezető

16. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. személyi ügyei

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

Interpelláció(k)

Egyéb ügyek

17. Kastély u. 3. szám alatti ingatlan bérlőjének kérelme

18. Kossuth u. 24. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

19. A háziorvosi ügyeleti ellátásban közreműködő asszisztensi megbízási szerződések módosításához történő hozzájárulás

20. Beszámoló a Fejér György Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről

21. A közterületek reklámcélú hasznosítása

22. A 285/2018. (X. 29.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

23. Támogatási kérelmek

24. Egyedi lakásügyek I-II-III. (zárt)

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
204 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20190328_KT_jkv
2.81 Mb pdf
Előterjesztés 00_Alpm_két ülés közötti beszámoló
174 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítő
3.59 Mb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20190326_átruházott felj
6.04 Mb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. 2019.03. havi táj
124 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jegyző_átruházott_döntések
39 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jogszabálytájékoztató
56 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról táj. (nyilt)
310 Kb pdf
Előterjesztés 00_PJB_20190326_átruházott felj.
58 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM_két ülés közötti beszámoló
236 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM_átruházott_döntések
277 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20190326_átruházott felj.
125 Kb pdf
Előterjesztés 01_előterjesztés
175 Kb pdf
Melléklet 01_1. melléklet - előzetes hatásvizsgálat
40 Kb pdf
Melléklet 01_6-2015 (II.26.) Szociális rendelet_melleklet
997 Kb pdf
Melléklet 01_Rendelettervezet és melléklet
2.65 Mb pdf
Előterjesztés 02_Térítési díj rendelet
1.48 Mb pdf
Előterjesztés 02_napirend_kiegészítés
37 Kb pdf
Előterjesztés 03_Választási plakátok_molinók_elhelyezése rend
1.23 Mb pdf
Előterjesztés 04_előterjesztés (törzsvagyon)
290 Kb pdf
Melléklet 04_melleklet_1.sz.m.jogszabály_kivonatok
87 Kb pdf
Melléklet 04_melleklet_10.sz.m.előzetes_hatásvizsgálat
154 Kb pdf
Melléklet 04_melleklet_2.sz.m.Kh_3114_20,_tul_lap
257 Kb pdf
Melléklet 04_melleklet_3.sz.m_209-2018_KT_hat
167 Kb pdf
Melléklet 04_melleklet_4.sz.m_kérelem
72 Kb pdf
Melléklet 04_melleklet_5.sz.m_3114_20_módosított_változási vázrajz_kérelem_kieg
67 Kb pdf
Melléklet 04_melleklet_6.sz.m_ÉB_Kh_3114_20
604 Kb pdf
Melléklet 04_melleklet_7.sz.m.11-2019-KT_hat
162 Kb pdf
Melléklet 04_melleklet_8.sz.m.ÉB_Kh_3114_20_Kocsis
1.11 Mb pdf
Melléklet 04_melleklet_9.sz.m_Vagyonátsorolás rendelet (39-2013.)
281 Kb pdf
Melléklet 04_melleklet_Bucher Tamás kérelme
315 Kb pdf
Előterjesztés 05_2019 évi összesített közbeszerzési terv
2.02 Mb pdf
Előterjesztés 06_VÜZ Kft. 2019. évi üzleti terve
3.28 Mb pdf
Előterjesztés 07_HUSZ Kft. 2019. évi üzleti terve
749 Kb pdf
Előterjesztés 08_KETÉH Kft. 2019. évi üzleti terve
807 Kb pdf
Előterjesztés 09_TV Kft. 2019. évi üzleti terve
811 Kb pdf
Előterjesztés 10_Városfejlesztő Kft. 2019. évi üzleti terve
566 Kb pdf
Előterjesztés 11_előterjesztés
71 Kb pdf
Melléklet 11_2. melléklet_JSZO beszámoló
580 Kb pdf
Melléklet 11_2A-2D. mellékletek
80 Kb pdf
Melléklet 11_3. melléklet_IG.O. beszámoló
428 Kb pdf
Melléklet 11_4. melléklet_KG.O. beszámoló
527 Kb pdf
Melléklet 11_5. melléklet_VÜZ.O. beszámoló
1.54 Mb pdf
Melléklet 11_6. melléklet_Főépítészi Iroda összefoglaló
40 Kb pdf
Melléklet 11_7. melléklet_ügyiratforgalom
107 Kb pdf
Előterjesztés 11_HIVATALI BESZÁMOLÓ 2018_201903
444 Kb pdf
Előterjesztés 12_Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról
1.42 Mb pdf
Előterjesztés 13_előterjesztés
472 Kb pdf
Melléklet 13_1. sz. melléklet
983 Kb pdf
Melléklet 13_2. sz. melléklet_goldmark
295 Kb pdf
Melléklet 13_3. sz. melléklet_balatoni_muzeum
576 Kb pdf
Melléklet 13_4. sz. melléklet _konyvtar
148 Kb pdf
Melléklet 13_5. sz. melléklet_helikon_kastelymuzeum
6.33 Mb pdf
Melléklet 13_6. sz. melléklet_GESZ
328 Kb pdf
Melléklet 13_7. sz. melléklet_VUZ
186 Kb pdf
Melléklet 13_8. sz. melléklet_BAHART
241 Kb pdf
Melléklet 13_9. sz. melléklet_rendorkapitanysag
248 Kb pdf
Melléklet 13_10. sz. melléklet_ifa
115 Kb pdf
Melléklet 13_11. sz. melléklet_vozar_peterne
179 Kb pdf
Előterjesztés 14_KTE beszámoló
784 Kb pdf
Előterjesztés 15_Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. beszámoló
1,019 Kb pdf
Előterjesztés A_16_előterjesztés
280 Kb pdf
Melléklet 16_melleklet_KIVONAT jogszabályokból
96 Kb pdf
Melléklet A_16_1.melleklet-2018-2016. (VI. 29.) KT-határozat
94 Kb pdf
Melléklet A_16_2.melleklet-Mohácsi József nyilatkozatai
25 Kb pdf
Melléklet A_16_3.melleklet-Nagy Bálint nyilatkozatai
24 Kb pdf
Melléklet A_16_4.melleklet-Dósa Zsolt nyilatkozatai
23 Kb pdf
Előterjesztés 17_Kastély_3_ingatlan_bérlőjének_kérelme
1.16 Mb pdf
Előterjesztés 18_előterjesztés (Kossuth 24)
142 Kb pdf
Melléklet 18_1.sz.melleklet_rendeletkivonat
89 Kb pdf
Melléklet 18_2.sz.melleklet_2019. évi helyiségbérleti díjak meghatározása
171 Kb pdf
Melléklet 18_A_3.sz.melleklet_bérl_szerz_Kossuth_24
767 Kb pdf
Melléklet 18_4.sz.melleklet_képv_testületi_határozatok
210 Kb pdf
Melléklet 18_5.sz.melleklet_kérelem
33 Kb pdf
Melléklet 18_6.sz.melleklet_igazolások_tartozásról
107 Kb pdf
Előterjesztés 19_Háziorvosi ügyeleti ell.assziszt.mb szerz.mód.hozzáj
1.95 Mb pdf
Előterjesztés 20_Beszámoló a Könyvtár 2018. évi tevékenységéről
2.68 Mb pdf
Előterjesztés 21_előterjesztés
316 Kb pdf
Melléklet 21_1. sz. melléklet
77 Kb pdf
Melléklet 21_2. sz. melléklet
1.02 Mb pdf
Melléklet 21_3. sz. melléklet
63 Kb pdf
Melléklet 21_4. sz melléklet
211 Kb pdf
Melléklet 21_5. sz. melléklet
1.73 Mb pdf
Előterjesztés 22_285-2018 (X.29.) KT.hat.mód
983 Kb pdf
Melléklet 22_napirend_7.melléklet
309 Kb pdf
Előterjesztés 23_Támogatási kérelmek
324 Kb pdf
Előterjesztés S1_Jelképhasználat II
572 Kb pdf
Határozat 050-2019 (III.28.) Könyvtár 2018. évi beszámoló
216 Kb pdf
Melléklet 050-2019 (III.28.) hat.mell. - Könyvtár beszámoló
8.38 Mb pdf
Határozat 051-2019 (III.28.) Szociális rendelet módosítása
168 Kb pdf
Határozat 052-2019 (III.28.) Térítési díj rendelet módosítása
170 Kb pdf
Határozat 053-2019 (III.28.) Választási plakátok, molinók elhely. rend. megalkot
227 Kb pdf
Határozat 054-2019 (III.28.) Törzsvagyon rendelet módosítása_3114-20 hrsz
172 Kb pdf
Határozat 055-2019 (III.28.) 3114-20 hrsz. ingatlan értékesítése
214 Kb pdf
Határozat 056-2019 (III.28.) 2019. évi összesített közbeszerzési terv jóváhagy
215 Kb pdf
Melléklet 056-2019 (III.28.) hat.mell. - közbeszerzési ütemterv
182 Kb pdf
Határozat 057-2019 (III.28.) VÜZ Kft. 2019. évi üzleti terve
172 Kb pdf
Határozat 058-2019 (III.28.) VÜZ Kft. hitelfelvételének enged
171 Kb pdf
Határozat 059-2019 (III.28.) HUSZ Kft. 2019. évi üzleti terve
170 Kb pdf
Határozat 060-2019 (III.28.) KETÉH Kft. 2019. évi üzleti terve
212 Kb pdf
Határozat 061-2019 (III.28.) TV Kft. 2019. évi üzleti terve
212 Kb pdf
Határozat 062-2019 (III.28.) Városfejlesztő Kft. 2019. évi üzleti terve
226 Kb pdf
Melléklet 062-2019 (III.28.) hat.mell. - Városfejl.Kft. üzleti terve
317 Kb pdf
Határozat 063-2019 (III.28.) Kh. környezeti állapotáról táj
170 Kb pdf
Határozat 064-2019 (III.28.) Turisztikai beszámoló 2018. évi
168 Kb pdf
Határozat 065-2019 (III.28.) KTE 2018. évi tev. és 2019. évi terveiről táj
165 Kb pdf
Határozat 066-2019 (III.28.) Ny-Balatoni Turisztikai Iroda Kft. 2018. évi tev. és 2019. évi terveiről táj
165 Kb pdf
Határozat 067-2019 (III.28.) Javaslatkérés Városfejl.Kft. ügyvezetői teendőinek ell
169 Kb pdf
Határozat 068-2019 (III.28.) Kossuth u.24. bérleti szerz.meghosszabb_BO-MA-FA Kft
215 Kb pdf
Határozat 069-2019 (III.28.) háziorvosi ügyeleti ell. asszisztensi megbízási díjak megállap
170 Kb pdf
Határozat 070-2019 (III.28.) MAHIR Kft-vel szerződéskötés közter.reklámcélú haszn
214 Kb pdf
Határozat 071-2019 (III.28.) 285-2018. (X.29.) KT. hat.mód._2873 hrsz
172 Kb pdf
Határozat 072-2019 (III.28.) Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása
170 Kb pdf
Határozat 073-2019 (III.28.) Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány támogatása
170 Kb pdf
Határozat 074-2019 (III.28.) Ilovebalaton.hu Kft_Kh. Triathlon jelképhasználat II
219 Kb pdf
Határozat 075-2019 (III.28.) Keszthelyi Kyokushin Karate Klub jelképhasználat II
218 Kb pdf
Határozat 076-2019 (III.28.) egyedi lakásügy_ANONIM (zárt)
60 Kb pdf
Határozat 077-2019 (III.28.) egyedi lakásügy_ANONIM (zárt)
60 Kb pdf
Határozat 078-2019 (III.28.) egyedi lakásügy_ANONIM (zárt)
60 Kb pdf
Határozat 079-2019 (III.28.) egyedi lakásügy_ANONIM (zárt)
60 Kb pdf
Határozat 080-2019 (III.28.) egyedi lakásügy_ANONIM (zárt)
74 Kb pdf
Határozat 081-2019 (III.28.) egyedi lakásügy_ANONIM (zárt)
63 Kb pdf
Határozat 082-2019 (III.28.) egyedi lakásügy_ANONIM (zárt)
73 Kb pdf
Határozat 083-2019 (III.28.) egyedi lakásügy_ANONIM (zárt)
82 Kb pdf
Határozat 084-2019 (III.28.) egyedi lakásügy_ANONIM (zárt)
75 Kb pdf